55 views

Quỹ Điều Hành & Truyền Giáo 2019

Posted on by

 

Kính thưa quý con dân Chúa.

Quỹ này được dùng cho việc thuê mướn các máy chủ (servers), tên miền (domain names), kết nối mạng (Internet), điều hành các trang web, mua nhu liệu và cách sách tham khảo, mua thẻ nhớ để sao chép các bài giảng, máy nghe mp3 bài giảng tặng cho những anh chị em mới tin Chúa, in sách, cùng các chi phí liên quan đến công tác thăm viếng, chăm sóc, và truyền giáo tại Việt Nam.

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: https://timhieutinlanh.com/cach-thuc-dang-hien/

Tháng 02/2019
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
02/02 Phí chuyển tiền 11.000 VND 5.746,84 USD 25.990.144 VND
02/02 Tiền lời ngân hàng 351.758 VND 5.746,84 USD 26.341.902 VND
04/02 Internet Service 02/2019 104,21 USD 5.642,63 USD 26.341.902 VND
04/02 Phí gia hạn các tên miền 25,98 USD 5.616,65 USD 26.341.902 VND
06/02 Phạm Kim Phương, California, USA 100,00 USD 5.716,65 USD 26.341.902 VND
09/02 Vũ Triệu Hùng & Nguyễn Thị Thu Thủy, Móng Cái 500.000 VND 5.716,65 USD 26.841.902 VND
11/02 Võ Thị Ngọc Bích & Diệu Hương, Colorado, USA 100,00 USD 5.816,65 USD 26.841.902 VND
12/02 Tiền lời ngân hàng 315.807 VND   5.816,65 USD 27.157.709 VND
Tháng 01/2019
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/01 Tồn Quỹ từ 31/12/2019 -699,87 USD
58.226.721 VND
01/01 Chuyển từ Quỹ Phát Hành Văn Phẩm (Nhập chung với Quỹ Điều Hành và Truyền Giáo) 4.200 USD
35.380.996 VND

3.500,13 USD
93.607.717 VND

01/01 Mua SIM 4G 105.000 VND

3.500,13 USD
93.502.717 VND

04/01 Internet Service 01/2019 101,47 USD 3.398,66 USD
93.502.717 VND
04/01 Thuê Server #1 12/2018-12/2021 [Server#1 dùng cho tất cả các trang web đang chuyển. Server #2 sẽ dùng cho các trang web Thánh Kinh, Từ Điển, và E-book] 502,20 USD 2.896,46 USD
93.502.717 VND
04/01 Phí gia hạn các tên miền 43,92 USD 2.852,54 USD
93.502.717 VND
07/01 Phí gia hạn các tên miền 76,94 USD 2.775,60 USD
93.502.717 VND
08/01 Tiền lời từ ngân hàng 660.427 VND 2.775,60 USD
94.163.144 VND
09/01 Phí gia hạn các tên miền 29,76 USD 2.745,84 USD
94.163.144 VND
11/01 Tiền thuê server DreamHost tháng 01/2019 99,00 USD 2.646,84 USD
94.163.144 VND
13/01 Vũ Triệu Hùng & Nguyễn Thị Thu Thủy, Móng Cái 500.000 VND 2.646,84 USD
94.663.144 VND
15/01 Võ Thị Ngọc Bích & Diệu Hương, Colorado, USA 100,00 USD 2.746,84 USD
94.663.144 VND
16/01 Chuyển sang USD 3000,00 USD 69.465.000 VND
5.746,84 USD
25.198.144 VND
16/01 Mục vụ Trà Vinh 1.133.000 VND
5.746,84 USD
24.065.144 VND
26/01 Trần Chúc Linh, Nam Hàn (100.000 Won) 1.936.000 VND   5.746,84 USD 26.001.144 VND

Thu Chi Năm 2018: