17 views

Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn 2019

Posted on by

 

 

Kính thưa quý con dân Chúa,

Chúng tôi không đi làm kiếm sống mà dành thời gian để hầu việc Chúa. Mọi nhu cầu trong cuộc sống của gia đình chúng tôi là do Chúa tiếp trợ qua sự dâng hiến của con dân Chúa vào Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn.

Xin xem chi tiết tại đây: https://timhieutinlanh.com/chung-toi-la-ai/

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: https://timhieutinlanh.com/cach-thuc-dang-hien/

Chúng tôi cảm tạ ơn Chúa về sự thành tín của Ngài. Ngài đã dùng quý con dân Chúa tiếp trợ cho cuộc sống vật chất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất cảm động và biết ơn quý con dân Chúa đã yêu thương, chia xẻ sự sống vật chất với chúng tôi qua sự dâng hiến vào Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn. Chính nhờ đó mà chúng tôi có nhiều thời gian và được chuyên tâm trong việc truyền rao Tin Lành, giảng dạy lẽ thật của Lời Chúa. Tấm lòng và sự hy sinh của quý ông bà anh chị em chắc chắn là những thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa; và mỗi người đều dự phần trong sự hầu việc Chúa với chúng tôi. Nguyện Cha kính yêu của chúng ta sẽ báo đáp quý ông bà anh chị em cách dư dật theo sự giàu có của Ngài.

Nguyện ân điển và bình an từ Thiên Chúa bao phủ tất cả chúng ta, giữ gìn chúng ta không chỗ trách được, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra để đem chúng ta vào trong thiên đàng cùng với mọi thành quả sự hầu việc Chúa của chúng ta. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy và Huỳnh Christian Priscilla

Tháng 01/2019
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền USD
02/01 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam, (1 triệu đồng) 43.00 USD
03/01 Một Con Dân Chúa tại Saigon (1 triệu đồng) 43.00 USD
04/01 Bùi Văn Vũ, Bình Dương (1 triệu đồng) 43,00 USD
06/01 Christian 1 & Christian 3, Toronto, Canada 300,00 USD
11/01 Terry Vũ, Texas, USA 200,00 USD
12/01 Nguyễn Ngọc Thanh & NguyễnThị Ngọc Quỳnh, Florida, USA & Saigon (2 triệu đồng) 86,00 USD
12/01 Nguyễn Xuân Bắc, Saigon (500 ngàn đồng) 21,50 USD
13/01 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 129,00 USD
13/01 Nguyễn Thị Tươi, Hải Dương (1 triệu đồng) 43,00 USD
15/01 Võ Thị Ngọc Bích & Diệu Hương, Colorado, USA 200,00 USD
16/01 Lữ Thị Tuyết Oanh, Texas, USA 100,00 USD
19/01 Huỳnh Thị Thu Thủy, Sài Gòn (2 triệu đồng) 86,00 USD
Tổng Cộng 1.294,50 USD

Xem Ghi Chép Dâng Hiến 2018 tại đây:

http://timhieuthanhkinh.com/quy-tiep-tro-gia-dinh-nguoi-chan-2018/