53 views

Chúng Tôi Là Ai?

Posted on by

 

Chúng tôi, Huỳnh Christian Timothy (1954) và Huỳnh Christian Priscilla (1959), thuộc về những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được trở nên chi thể trong thân thể của Ngài, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Lẽ thật hiển nhiên của Lời Chúa đã cứu chúng tôi thoát ra khỏi mọi giáo điều và giáo quyền của các giáo hội mang danh Chúa; thoát ra khỏi những tư tưởng thần học không đặt nền tảng trên các lẽ thật của Lời Chúa.

Chúng tôi, Huỳnh Christian Timothy và Huỳnh Christian Priscilla, rao giảng Lời Chúa qua các phương tiện truyền thông Internet, hiệu đính và phiên dịch Thánh Kinh sang tiếng Việt cho thật sát với nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy-lạp của Thánh Kinh (https://thanhkinhvietngu.net/). Chúng tôi cũng bởi sự kêu gọi của Chúa và cậy ơn Chúa mà biên soạn các bài giảng giải kinh, tức là các bài giảng chú giải từng câu Thánh Kinh cho mỗi sách trong Thánh Kinh. Chúng tôi mong rằng những bài giảng giải kinh sẽ giúp ích nhiều cho con dân Chúa người Việt, trong sự học Lời Chúa, để hiểu đúng Lời Chúa theo văn mạch của Thánh Kinh. Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt biên soạn cuốn sách: Kỳ Tận Thế(https://kytanthe.net/), trình bày tiến trình tận thế theo Thánh Kinh, để giúp người Việt Nam, nhất là những người sống trong Thời Đại Nạn, ý thức được thời gian bảy năm đại nạn trong Kỳ Tận Thế theo đúng sự trình bày của Thánh Kinh. Chúng tôi mong rằng, qua đó sẽ có nhiều người Việt Nam biết được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.

Mỗi Thứ Bảy (ngày giờ theo Việt Nam), buổi sáng từ 8:00 đến 10:00 giờ, chúng tôi giảng Lời Chúa, giải đáp các thắc mắc về Thánh Kinh và thần học, về nếp sống Đạo qua Paltalk Chat Room, phòng “Giang Thanh Kinh.” Xin xem chi tiết về cách thức tham dự tại đây:

Mỗi ngày, 24/24 chúng tôi mở Paltalk Chat Room, phòng “Phat Thanh Tim Hieu Tin Lanh” và Youtube Live để phát thanh liên tục các bài giảng. Xin xem phần giới thiệu các trang mạng mục vụ và sách điện tử (e-book) miễn phí tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/gioi-thieu-cac-trang-mang/

Nhu cầu đời sống vật chất của gia đình chúng tôi và chi phí cho các mục vụ đều nhờ cậy nơi sự quan phòng của Đức Chúa Trời qua sự dâng hiến của các con dân Chúa.

Chúng tôi hoàn toàn không thuộc về một giáo hội nào hay một trường phái thần học nào. Chúng tôi chỉ hết lòng tin vào Thánh Kinh, hết sức sống theo những gì Thánh Kinh phán dạy, và trung tín rao giảng những gì được Thánh Kinh ghi chép.

Hiện tại, chúng tôi tận dụng thời gian và công sức để hoàn tất công việc hiệu đính Thánh Kinh Bản Dịch Truyền Thống, thực hiện Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời, và biên soạn các bài giảng giải kinh cho từng sách trong Thánh Kinh. Mỗi ngày chúng tôi làm việc từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ, cần tập trung tâm trí vào việc làm, nên không nhận những thắc mắc và trao đổi qua điện thoại. Kính xin quý con dân Chúa vui lòng email đến chúng tôi mọi thắc mắc và trao đổi. Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất khi thời gian cho phép. Kính mong quý con dân Chúa thông cảm. Chúng tôi xin cám ơn.

Nếu sau khi đọc và nghe những bài trên trang web này, bạn tin nhận đó là lẽ thật của Thánh Kinh và thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, xin bạn liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email dưới đây. Chúng tôi sẽ giới thiệu bạn với các anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh của Chúa, để bạn cùng sinh hoạt với Hội Thánh chân thật của Đức Chúa Trời.

Nguyện Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật, dẫn bạn vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Pastor Huỳnh Christian Timothy và Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
24/12/2013 (Hiệu đính ngày 31/12/2018)

Địa chỉ bưu điện:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
P O Box 130308

Tyler TX 75713-0308
USA

Địa chỉ email:

timothy@threesixteenfamily.com

priscilla@threesixteenfamily.com

Ghi chú: Tất cả email trao đổi với chúng tôi liên quan đến vấn đề giáo lý, thắc mắc thần học, khi cần, có thể được phổ biến trước công chúng. Tất cả những email có nội dung tâm tình, tâm sự, thắc mắc về nếp sống Đạo riêng tư có thể được công bố nội dung cùng với lời giải đáp, góp ý của chúng tôi mà không nêu danh tính người gửi email.