542 views

Chú Giải Nhã Ca 02:08-03:05

22004 Chú Giải Nhã Ca 2:8 – 3:5
Mùa Xuân của Tình Yêu
Nỗi Lo Trong Tình Yêu

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNzE3NDY4MDZf/NhaCa_04_MuaXuanCuaTinhYeu-NoiLoTrongTinhYeu_02_8-03_5.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/nhaca_04_muaxuancuatinhyeu-noilotrongtinhyeu_02_8-03_5
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/izuiu1412am363b/NhaCa_04_MuaXuanCuaTinhYeu-NoiLoTrongTinhYeu_02_8-03_5.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Nhã Ca 2:8-17

8 [Su-la-mít:] {Đó là} tiếng người yêu của tôi! Kìa, chàng đến, nhảy qua các núi, vượt qua các đồi.

9 Người yêu của tôi {nhanh nhẹn} giống như con linh dương hay con nai tơ. Kìa, người đứng sau tường của chúng ta, nhìn qua các cửa sổ, nhìn qua mành lưới!

10 Người yêu của tôi đáp lời, nói với tôi: Hỡi người yêu của ta, người đẹp của ta! Hãy trỗi dậy và đến!

11 Vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi.

12 Những bông hoa hiện ra trên đất. Mùa hát xướng đã đến, và tiếng chim bồ câu được nghe trong xứ của chúng ta.

13 Cây vả đang chín những trái xanh của nó. Những dây nho trổ hoa ngát mùi hương. Hỡi người yêu của ta, người đẹp của ta! Hãy trỗi dậy và đến!

14 Hỡi chim bồ câu của ta trong hốc đá, nơi kín giấu của dốc {núi}! Hãy cho ta xem khuôn mặt của em! Hãy cho ta nghe tiếng của em! Vì tiếng của em êm dịu và khuôn mặt của em xinh đẹp.

15 [Sa-lô-môn và Su-la-mít:] Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn! Những con chồn nhỏ làm hư các vườn nho. Các vườn nho của chúng tôi đang trổ nụ.

16 [Su-la-mít:] Người yêu của tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng. Chàng chăn bầy giữa những hoa huệ.

17 Cho đến khi ngày thổi hơi và bóng tối tan đi. Hỡi người yêu của em! Hãy trở lại, {nhanh nhẹn} như con linh dương hay con nai tơ trên triền núi.

Nhã Ca 3:1-5

1 [Su-la-mít:] Ban đêm, trên giường của mình, tôi tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu! Tôi đã tìm mà không gặp.

2 {Tôi nói:} Ta sẽ trỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành, trên các đường phố và trên các đại lộ. Tôi sẽ tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu. Tôi đã tìm mà không gặp.

3 Những người canh gác vòng quanh thành gặp tôi. {Tôi hỏi rằng:} Có thấy người mà linh hồn tôi yêu dấu chăng?

4 Tôi vừa đi khỏi họ thì gặp người mà linh hồn tôi yêu dấu. Tôi nắm lấy chàng, không chịu buông ra, cho đến khi tôi đưa chàng về nhà của mẹ tôi, và {đưa} vào trong phòng của bà, người đã mang thai tôi.

5 Hỡi những con gái của Giê-ru-sa-lem! Ta nài xin các ngươi, {như đối} với những con linh dương và với những con nai cái của đồng nội, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu, cho đến khi nó sẵn lòng.

Thấm thoát, thời gian đính hôn giữa Sa-lô-môn và Su-la-mít đã bước sang một năm mới, khi mùa đông giá lạnh đã qua và mùa xuân ấm nồng đang tới. Mùa xuân cũng tiêu biểu cho sự ấm nồng trong tình yêu và sức sống của tình yêu.

Trong một ngày đầu xuân, Sa-lô-môn đã đến tìm Su-la-mít, để rủ nàng đi ngoạn cảnh mùa xuân và thăm các vườn nho đang bắt đầu đâm chồi, nảy lộc. Tình yêu của họ đang ở trong giai đoạn chín muồi, để bước vào hôn lễ. Dù Su-la-mít vui thỏa trong tình yêu Sa-lô-môn dành cho nàng, nhưng đâu đó, sâu kín trong lòng nàng, có nỗi lo lắng, bất an, khiến nàng nằm mơ thấy Sa-lô-môn không còn ở bên cạnh nàng, và nàng đi tìm Sa-lô-môn.

Dưới đây là sự phân câu theo văn mạch của Nhã Ca 2:8-3:5.

I. Giai đoạn đính hôn (1:2-3:5)

A. Tình yêu dành cho nhau (1:2-2:7)

1. Tình yêu của Su-la-mít dành cho Sa-lô-môn (1:2-8)

2. Ngôn ngữ của tình yêu (1:9-2:7)

B. Tình yêu chín muồi (2:8-3:5)

1. Mùa xuân của tình yêu (2:8-17)

2. Nỗi lo trong tình yêu (3:1-5)

(1) [Su-la-mít:] {Đó là} tiếng người yêu của tôi! Kìa, chàng đến, phóng trên các đồi, vượt qua các gò. Người yêu của tôi {nhanh nhẹn} giống như con linh dương hay con nai tơ. Kìa, người đứng sau tường của chúng ta, nhìn qua các cửa sổ, nhìn qua mành lưới!

(2) Người yêu của tôi đáp lời, nói với tôi: Hỡi người yêu của ta, người đẹp của ta! Hãy trỗi dậy và đến! Vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Những bông hoa hiện ra trên đất. Mùa hát xướng đã đến, và tiếng chim bồ câu được nghe trong xứ của chúng ta. Cây vả đang chín những trái xanh của nó. Những dây nho trổ hoa ngát mùi hương. Hỡi người yêu của ta, người đẹp của ta! Hãy trỗi dậy và đến! Hỡi chim bồ câu của ta trong hốc đá, nơi kín giấu của dốc {núi}! Hãy cho ta xem khuôn mặt của em! Hãy cho ta nghe tiếng của em! Vì tiếng của em êm dịu và khuôn mặt của em xinh đẹp.

(3) [Sa-lô-môn và Su-la-mít:] Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn! Những con chồn nhỏ làm hư các vườn nho. Các vườn nho của chúng tôi đang trổ nụ.

(4) [Su-la-mít:] Người yêu của tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng. Chàng chăn bầy giữa những hoa huệ. Cho đến khi ngày thổi hơi và bóng tối tan đi. Hỡi người yêu của em! Hãy trở lại, {nhanh nhẹn} như con linh dương hay con nai tơ trên triền núi.

(5) [Su-la-mít:] Ban đêm, trên giường của mình, tôi tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu! Tôi đã tìm mà không gặp. {Tôi nói:} Ta sẽ trỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành, trên các đường phố và trên các đại lộ. Tôi sẽ tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu. Tôi đã tìm mà không gặp. Những người canh gác vòng quanh thành gặp tôi. {Tôi hỏi rằng:} Có thấy người mà linh hồn tôi yêu dấu chăng? Tôi vừa đi khỏi họ thì gặp người mà linh hồn tôi yêu dấu. Tôi nắm lấy chàng, không chịu buông ra, cho đến khi tôi đưa chàng về nhà của mẹ tôi, và {đưa} vào trong phòng của bà, người đã mang thai tôi.

(6) Hỡi những con gái của Giê-ru-sa-lem! Ta nài xin các ngươi, {như đối} với những con linh dương và với những con nai cái của đồng nội, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu, cho đến khi nó sẵn lòng.

Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu:

(1) [Su-la-mít:] {Đó là} tiếng người yêu của tôi! Kìa, chàng đến, phóng trên các đồi, vượt qua các gò. Người yêu của tôi {nhanh nhẹn} giống như con linh dương hay con nai tơ. Kìa, người đứng sau tường của chúng ta, nhìn qua các cửa sổ, nhìn qua mành lưới!

Danh từ “he” (H2022) trong tiếng Hê-bơ-rơ có thể chỉ núi mà cũng có thể chỉ một rặng đồi. Theo văn mạch, chúng tôi chọn dịch là “các đồi”. Danh từ “ghi-va” (H1389) trong tiếng Hê-bơ-rơ có thể dùng để chỉ ngọn đồi, tức ngọn núi nhỏ, hoặc gò đất cao, nổi lên giữa đồng bằng. Theo văn mạch, chúng tôi chọn dịch là “các gò”.

Mùa xuân đang tới, Su-la-mít đang ở với các cung nữ trong biệt điện, nơi dành riêng cho các trinh nữ được chọn làm hoàng hậu hoặc phi tần ở, để chuẩn bị cho ngày cưới. Nàng nghe tiếng của người yêu, nên nói với các cung nữ, đó là tiếng của người yêu của nàng. Có thể là Sa-lô-môn vừa phóng mình trên các đồi, vượt ngang qua các gò, vừa ca hát và gọi tên nàng. Nàng nhìn qua mành cửa và nhìn thấy người yêu đang chạy đến. Nàng hình dung ra người yêu của mình nhanh nhẹn như một con linh dương hoặc một con nai. Nàng nhìn thấy Sa-lô-môn đã đến bên ngoài vách biệt điện và đang nhìn qua mành lưới các cửa sổ, để tìm kiếm bóng dáng nàng.

Câu hát của Su-la-mít cho thấy tâm trạng vui mừng của nàng khi nghe tiếng của người yêu và khi nhìn thấy người yêu.

Câu (1) có thể được diễn ý như sau: Su-la-mít nói với các cung nữ: Các chị em có nghe thấy không? Đó là tiếng của người yêu dấu của tôi. Chàng đang gọi tên tôi. Hãy nhìn, kìa! Chàng đã đến! Chàng đã phóng mình trên các đồi, vượt qua các gò, nhanh nhẹn như con linh dương, như con nai tơ, đến tìm tôi. Chàng đã đến bên ngoài vách tường chỗ ở của chúng ta và đang nhìn qua các cửa sổ, xuyên qua các mành lưới, để tìm tôi.

Bài học thuộc linh: Trong cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta, sẽ có những lúc Chúa đến tìm chúng ta để đưa chúng ta vào trong mối tương giao mật thiết với Ngài, xem xét lại những vườn nho thuộc linh Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta có nhận biết tiếng của Chúa hay không? Chúng ta có vui mừng đón lấy cơ hội được tương giao mật thiết với Chúa và xem xét lại những thành quả thuộc linh của mình hay không?

(2) Người yêu của tôi đáp lời, nói với tôi: Hỡi người yêu của ta, người đẹp của ta! Hãy trỗi dậy và đến! Vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Những bông hoa hiện ra trên đất. Mùa hát xướng đã đến, và tiếng chim bồ câu được nghe trong xứ của chúng ta. Cây vả đang chín những trái xanh của nó. Những dây nho trổ hoa ngát mùi hương. Hỡi người yêu của ta, người đẹp của ta! Hãy trỗi dậy và đến! Hỡi chim bồ câu của ta trong hốc đá, nơi kín giấu của dốc {núi}! Hãy cho ta xem khuôn mặt của em! Hãy cho ta nghe tiếng của em! Vì tiếng của em êm dịu và khuôn mặt của em xinh đẹp.

Có lẽ Su-la-mít đã vội vàng đến bên khung cửa sổ, đáp lời của Sa-lô-môn. Nhưng qua mành cửa, Sa-lô-môn vẫn chưa nhìn rõ mặt nàng. Ông đã lên tiếng kêu gọi nàng hãy bước ra ngoài, cho ông được nhìn mặt nàng, được nghe tiếng nàng, và nàng hãy cùng ông đi ngoạn cảnh mùa xuân. Su-la-mít thuật lại cho các cung nữ nghe những lời yêu thương, âu yếm của Sa-lô-môn.

Sa-lô-môn gọi Su-la-mít là: Người yêu của ta! Người đẹp của ta! Chim bồ câu của ta! Sa-lô-môn diễn tả sự tưng bừng của mùa xuân, cũng là mùa chuẩn bị cho hôn lễ.

Mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi như những ngày tháng đôi tình nhân tạm sống xa nhau đã qua đi. Mùa xuân đã đến với nắng ấm và thiên nhiên căng tràn sức sống như minh họa cho những ngày đôi tình nhân sẽ sống êm đềm, hạnh phúc bên nhau. Khắp các đồng cỏ, núi đồi, những loài hoa đua nhau khoe hương sắc. Trong khắp xứ, không gian ngập tràn tiếng các loài chim hót ríu rít, tiếng bồ câu gọi nhau, như lời ca hát của những nguời yêu nhau. Những trái xanh trên cây vả đang chín dần, những dây nho đang trổ hoa, hương thơm bát ngát…

Sa-lô-môn mời gọi người yêu hãy ra khỏi biệt điện, để ông được nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng và nghe tiếng nói êm dịu của nàng.

Câu (2) có thể được diễn ý như sau: Su-la-mít nói với các cung nữ: Các chị em ơi! Người yêu dấu của tôi đáp lời chào mừng của tôi, và chàng đã nói với tôi rằng: Hỡi người yêu của anh, người đẹp của lòng anh! Hãy trỗi dậy và đến với anh! Hãy cùng anh đi dạo trên các đồng cỏ, đến thăm các vườn nho của anh mà cũng là của em. Vì kìa, mùa đông giá lạnh đã qua, mưa cũng đã dứt hết rồi. Biết bao nhiêu bông hoa xinh đẹp đang hiện ra trên đất. Mùa hát xướng của các loài chim đã đến, và tiếng chim bồ câu gọi nhau đang trỗi lên khắp nơi trên quê hương của chúng ta. Cây vả đang chín những trái xanh của nó. Những dây nho đang trổ hoa ngát mùi hương. Hỡi người yêu của anh, người đẹp của lòng anh! Hãy trỗi dậy và đến với anh! Hỡi người yêu dấu của lòng anh! Em ẩn mình trong biệt điện khác nào chim bồ câu ẩn mình trong hốc đá, nơi kín giấu của dốc núi! Hỡi chim bồ câu của anh! Hãy đến với anh, cho anh được nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp của em! Hãy cho anh được nghe tiếng êm dịu của em! Vì khuôn mặt xinh đẹp và tiếng êm dịu của em khiến cho anh được ngây ngất trong hương vị của tình yêu.

Bài học thuộc linh: Những ngày tháng Hội Thánh và Đấng Christ xa cách nhau sắp kết thúc. Đấng Christ sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vào trong thiên đàng với Ngài, bất kỳ lúc nào. Hiện tại, Đấng Christ đang viếng thăm Hội Thánh, bằng sự thông công với Hội Thánh trong tâm thần. Ngài dắt Hội Thánh đi trong các ơn phước thuộc linh của một đời sống mới. Đời sống xa lìa mùa đông giá buốt thuộc linh của tội lỗi, được đắm mình trong mùa xuân ấm nồng thuộc linh của tình yêu Đấng Christ. Đấng Christ muốn nhìn thấy nét đẹp của Hội Thánh, chính là sự vinh quang mà Ngài đã ban cho Hội Thánh (Giăng 17:22). Đấng Christ muốn được nghe Hội Thánh trò chuyện với Ngài. Hội Thánh cần xác chứng tình yêu của Hội Thánh với Đấng Christ, chiếu sáng vinh quang Đấng Christ đã ban cho mình; và sẵn sàng cho ngày “rước dâu” là ngày Hội Thánh được Đấng Christ cất lên không trung.

(3) [Sa-lô-môn và Su-la-mít:] Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn! Những con chồn nhỏ làm hư các vườn nho. Các vườn nho của chúng tôi đang trổ nụ.

Sa-lô-môn và Su-la-mít đến thăm các vườn nho của Sa-lô-môn, mà giờ đây cũng là sản nghiệp của Su-la-mít. Các dây nho đang độ ra hoa để kết trái. Họ nhìn thấy có những dấu vết cắn phá và hang ổ của những con chồn nhỏ. Họ yêu cầu những người làm vườn tìm bắt những con chồn nhỏ đang phá hoại các vườn nho của họ.

Loại chồn nhỏ ở Trung Đông [1], nhỏ như những con mèo nhà, thường đào hang làm chỗ ở dưới lòng đất. Hang của chúng có thể rộng đến 120 mét vuông. Vì thế, nếu vườn nho mà có loại chồn nhỏ này trú ẩn thì chúng sẽ gây ra hư hại cho các gốc nho. Chồn nhỏ cũng ăn trái nho và một số các loài trái cây khác.

Hình minh họa: Loại chồn nhỏ (fennec fox)

Những con chồn nhỏ cũng có thể tiêu biểu cho những lỗi lầm trong mối quan hệ của những người yêu nhau, khiến cho tình yêu không kết quả, như:

 • Ghen tương mù quáng.

 • Ích kỷ, không biết hy sinh cho người yêu.

 • Không tôn trọng người yêu.

 • Không nhận lỗi và xin lỗi khi có lỗi.

 • Không biết tha thứ.

Những lỗi lầm ấy cần phải được đem ra khỏi cuộc sống.

Câu (3) có thể được diễn ý như sau: Cả Sa-lô-môn và Su-la-mít nói với những người làm vườn nho: Có những con chồn nhỏ ẩn núp trong các vườn nho của chúng tôi, làm hư hại các gốc nho. Xin hãy giúp chúng tôi bắt chúng trước khi chúng làm chết những gốc nho đang trổ nụ.

Bài học thuộc linh: Trong nếp sống mới của con dân Chúa, có khi những lỗi lầm dường như bé nhỏ, nhưng lại gây ra thiệt hại lớn, khiến cho đời sống thuộc linh của chúng ta không kết quả. Những lỗi lầm ấy cần phải được đem ra khỏi đời sống của chúng ta. Chúng ta cần các anh chị em trong Hội Thánh giúp chúng ta chỉ ra những lỗi lầm ấy, để chúng ta nhận biết và từ bỏ. Vườn nho thuộc linh của chúng ta là công trường hầu việc Chúa qua Hội Thánh, do Đấng Christ ban cho chúng ta. Chúng ta không thể để cho những lỗi lầm của chúng ta làm thiệt hại công việc của Đấng Christ. Những điều sau đây thường làm cho Hội Thánh không tăng trưởng:

 • Lòng ganh tỵ, cạnh tranh, dẫn đến sự nói xấu anh chị em cùng Cha.

 • Ích kỷ, không quan tâm đến và không sẵn lòng cứu giúp anh chị em cùng Cha.

 • Kiêu ngạo, không xem người khác là tôn trọng hơn mình.

 • Không nhận lỗi và xin lỗi khi có lỗi.

 • Không sẵn lòng tha thứ.

Chúng ta cần xét mình để đem những con chồn nhỏ thuộc linh ra khỏi đời sống và sự hầu việc Chúa của chúng ta.

(4) [Su-la-mít:] Người yêu của tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng. Chàng chăn bầy giữa những hoa huệ.

Lời ca của Su-la-mít nói lên lẽ thật từ ban đầu về mối quan hệ vợ chồng:

Loài người nói rằng: Giờ đây, này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là người nữ, vì nàng đã được lấy ra từ người nam. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mình, mà dính díu với vợ mình; và họ sẽ trở nên một thịt.” (Sáng Thế Ký 2:23-24).

Là lẽ thật đã được Đức Chúa Jesus Christ xác nhận:

Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi.” (Ma-thi-ơ 19:6).

Và được Đức Thánh Linh giảng dạy:

Vợ không có quyền tự chủ về thể xác của mình, mà là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thể xác của mình, mà là vợ.” (I Cô-rinh-tô 7:4).

Chỉ khi nào chúng ta nhận biết cách rõ ràng và sống theo sự nhận biết của mình, rằng: Vợ chồng là một thịt, thể xác của chồng thuộc về vợ, thể xác của vợ thuộc về chồng, thì tình yêu vợ chồng mới phát triển trong ơn phước của Chúa.

Câu (4) có thể được diễn ý như sau: Su-la-mít tự nói với mình điều mà nàng nhận thức: Người yêu của tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng. Chàng như người chăn chiên, tôi như hoa huệ của đồng nội, làm tươi tỉnh chàng. Tôi sẽ dự phần giúp đỡ chàng trong các công việc của chàng.

Bài học thuộc linh: Đấng Christ thuộc về Hội Thánh và Hội Thánh thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ là đầu, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Mỗi con dân Chúa là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Đấng Christ đang thi hành mục vụ của Ngài qua Hội Thánh và giữa Hội Thánh. Đấng Christ đang tiếp tục cứu rỗi nhiều người qua Hội Thánh. Đấng Christ đang chăn dắt bầy chiên của Ngài giữa Hội Thánh.

(5) Cho đến khi ngày thổi hơi và bóng tối tan đi. Hỡi người yêu của em! Hãy trở lại, {nhanh nhẹn} như con linh dương hay con nai tơ trên triền núi.

Ngày thổi hơi và bóng tối tan đi” là cách nói văn chương, mô tả làn gió sớm trong buổi bình minh, xua tan bóng đêm. Su-la-mít hẹn gặp lại người yêu vào buổi sáng sớm hôm sau. Nàng muốn được tiếp tục cùng người yêu ngoạn cảnh trong những ngày xuân. Su-la-mít mong người yêu hãy vội đến với nàng. Nàng hình dung ra dáng dấp khoẻ khoắn, nhanh nhẹn của chàng như sự nhanh và khoẻ của linh dương hoặc nai tơ mà sườn núi đá cheo leo, hiểm trở không là trở ngại đối với chúng. Su-la-mít tin rằng, sẽ không có trở ngại nào trong tình yêu mà người yêu của nàng không thể vượt qua.

Câu (5) có thể được diễn ý như sau: Su-la-mít nói với Sa-lô-môn: Hỡi người yêu dấu của em! Chiều đã xuống. Đã đến lúc em phải trở về biệt điện. Sáng mai, khi trời vừa hừng sáng, khi làn gió sớm vừa thổi tan bóng đêm, thì xin anh hãy vội vã trở lại tìm em. Hãy vội vã đến tìm em! Cho dù có sự trở ngại nào thì em tin rằng, anh sẽ vượt qua cách dễ dàng, như con linh dương hay con nai tơ phóng mình trên triền núi.

Bài học thuộc linh: Ngoài những lúc cùng chung với Hội Thánh thờ phượng Chúa, chúng ta hãy khao khát những giây phút tương giao cách riêng tư với Đấng Christ. Mỗi ngày, dù chúng ta đang làm gì, tâm thần của chúng ta cũng vẫn có thể chuyện trò với Đấng Christ. Đấng Christ luôn ở bên cạnh chúng ta, cùng làm việc với chúng ta, vì chúng ta cùng mang ách chung với Ngài, làm việc cho Ngài (Ma-thi-ơ 11:29). Sẽ không bao giờ có bất cứ một điều ngăn trở Đấng Christ yêu chúng ta và đến với chúng ta. Chỉ có trường hợp chúng ta không yêu Đấng Christ như Ngài yêu chúng ta, sa ngã vào trong sự cám dỗ, khi chúng ta không muốn chịu khổ vì danh Chúa, và khi chúng ta ưa thích thế gian cùng những sự thuộc về thế gian hơn là yêu Chúa.

(6) [Su-la-mít:] Ban đêm, trên giường của mình, tôi tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu! Tôi đã tìm mà không gặp. {Tôi nói:} Ta sẽ trỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành, trên các đường phố và trên các đại lộ. Tôi sẽ tìm người mà linh hồn tôi yêu dấu. Tôi đã tìm mà không gặp. Những người canh gác vòng quanh thành gặp tôi. {Tôi hỏi rằng:} Có thấy người mà linh hồn tôi yêu dấu chăng? Tôi vừa đi khỏi họ thì gặp người mà linh hồn tôi yêu dấu. Tôi nắm lấy chàng, không chịu buông ra, cho đến khi tôi đưa chàng về nhà của mẹ tôi, và {đưa} vào trong phòng của bà, người đã mang thai tôi.

Dù Su-la-mít biết rõ Sa-lô-môn yêu nàng tha thiết, xem nàng là trên hết tất cả các hoàng hậu và phi tần của ông; nhưng sâu kín trong lòng, nàng vẫn có sự lo lắng, bất an, không biết có bao giờ, vì một lẽ gì đó, mà nàng mất đi tình yêu của Sa-lô-môn hay không. Sự lo lắng ấy thể hiện trong một giấc mơ.

Su-la-mít đã thuật lại giấc mơ của nàng cho các hoàng hậu và phi tần nghe. Trong giấc mơ nàng thấy rằng, Sa-lô-môn và nàng đã cưới nhau, nên ngủ chung giường với nhau. Nhưng có một đêm, khi nàng thức giấc thì không thấy chồng ở bên cạnh nữa. Nàng vội thức dậy, đi dạo quanh thành, trải qua các đường phố, các đại lộ để tìm chồng. Nàng hỏi thăm những người lính canh gác chung quanh thành. Sau khi rời khỏi những người lính gác thì nàng gặp được chồng. Su-la-mít nắm chặt lấy chồng, không dám buông ra, và đưa chàng về nhà của mẹ nàng, vào trong phòng riêng của mẹ nàng. Su-la-mít nhận biết phòng riêng của mẹ nàng cũng chính là nơi mà mẹ và cha của nàng yêu nhau, giao tình với nhau, và mẹ nàng đã mang thai nàng trong căn phòng đó. Trong tiềm thức của Su-la-mít, căn phòng của mẹ, nơi nàng được thai dựng, tiêu biểu cho không gian riêng tư, ấm nồng, hạnh phúc của tình yêu vợ chồng. Thay vì đưa chồng về lại phòng riêng của nàng, Su-la-mít đã đưa chồng vào phòng của mẹ nàng, như một hành động thể hiện lòng khao khát sẽ mãi mãi ấm nồng, hạnh phúc trong tình yêu với chồng.

Su-la-mít dùng cách nói: “Người mà linh hồn tôi yêu dấu” để nói lên rằng, nàng yêu chồng bằng trọn cả tấm lòng.

Câu (6) có thể được diễn ý như sau: Su-la-mít nói với các hoàng hậu và phi tần: Các chị em ơi! Tôi có giấc mơ như thế này: Ban đêm, trên giường của mình, tôi tìm chồng tôi, người mà tôi yêu bằng trọn cả tấm lòng. Tôi đã tìm mà không gặp. Vì thế, tôi đã tự nhủ rằng, tôi sẽ trỗi dậy ngay và dạo quanh thành, lang thang trên các đường phố và trên các đại lộ, để tìm người chồng mà tôi vô cùng yêu dấu. Tôi đã tìm khắp nơi mà không gặp được chàng. Những người canh gác vòng quanh thành gặp tôi. Tôi đã hỏi họ, họ có thấy người chồng yêu dấu của tôi chăng? Tôi vừa đi khỏi họ thì gặp được chàng. Tôi nắm lấy chàng, không chịu buông ra, cho đến khi tôi đưa chàng về nhà của mẹ tôi, và đưa chàng vào trong phòng của mẹ tôi, là nơi mẹ và cha tôi đã giao tình với nhau, là nơi mẹ tôi đã mang thai tôi.

Bài học thuộc linh: Trên bước đường theo Chúa, có những lúc vì một chút nghi ngờ, vì một chút sợ hãi, vì một chút thiếu kém trong đức tin, vì một chút yếu đuối dẫn đến vấp phạm mà chúng ta lo rằng, Chúa sẽ từ bỏ chúng ta. Thế nhưng, khi chúng ta đến với Chúa bằng tấm lòng ăn năn, thống hối, xưng nhận mọi tội lỗi của mình, thì chúng ta nhận được sự tha thứ của Chúa (I Giăng 1:9). Khi đó, chúng ta vui mừng, được ở lại trong tình yêu của Chúa. Khi đó, chúng ta kinh nghiệm sự thành tín của Ngài và ân điển lớn rộng vô biên của Ngài đối với chúng ta.

(7) Hỡi những con gái của Giê-ru-sa-lem! Ta nài xin các ngươi, {như đối} với những con linh dương và với những con nai cái của đồng nội, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu, cho đến khi nó sẵn lòng.

Có lẽ sau khi nghe Su-la-mít thuật lại giấc mơ của nàng, thì các hoàng hậu và phi tần xúi giục Su-la-mít hãy dùng tình dục để trói buộc Sa-lô-môn. Có lẽ họ khuyên nàng hãy cứ giao tình với Sa-lô-môn trước ngày cưới, để nắm phần chắc trong tay, rằng Sa-lô-môn sẽ không thay đổi ý định tiến hành hôn lễ với nàng. Sự góp ý của họ là ác ý. Họ vẫn mong cho Su-la-mít phạm lỗi, phạm tội, để họ có cớ nói xấu nàng, làm nhục nàng. Họ giả vờ đứng về phía nàng, bày mưu kế giúp nàng giữ người yêu. Nhưng Su-la-mít đã khôn khéo bác bỏ lời xúi giục của họ, bằng cách nhắc lại cho họ biết, tình yêu đẹp đẽ như những con linh dương và nai cái của đồng nội, nhưng sự tiếp cận, thân mật với chúng cần có thời gian, nếu không, chúng sẽ bỏ chạy cách nhanh chóng. Trong tình yêu nam nữ, sự quan hệ tình dục phải đúng thời điểm, theo đúng lễ nghi. Sự quan hệ tình dục trước ngày cưới, dù là giữa hai người đã đính hôn, sẽ khiến cho mất đi sự cao đẹp và thánh khiết của tình yêu vợ chồng trong Chúa.

Câu (7) có thể được diễn ý như sau: Su-la-mít nói với các hoàng hậu và phi tần: Hỡi các chị em! Xin đừng xúi giục tôi buông mình vào sự quan hệ tình dục trước ngày cưới. Vì sự cao đẹp, thánh khiết của tình yêu sẽ nhanh chóng biến đi khi sự thỏa mãn tình dục xảy ra ngoài lễ nghi. Như những con linh dương và những con nai cái của đồng nội xinh đẹp sẽ nhanh chóng bỏ chạy, vì chúng bị làm kinh động trước khi chúng làm quen với sự tiếp cận của loài người.

Bài học thuộc linh: Là con dân Chúa, chúng ta phải giữ mình thánh sạch, không phạm tà dâm. Khi chúng ta phạm tà dâm thuộc thể thì chúng ta cũng phạm tà dâm thuộc linh, vì xem sự thỏa mãn tình dục lớn hơn sự kính sợ Thiên Chúa.

Đến đây chúng ta đã hoàn tất việc tìm hiểu ý nghĩa của Nhã Ca 2:8-3:5. Chúng tôi xin tổng hợp những lời chúng tôi diễn ý về Nhã Ca 2:8-3:5, như sau:

Các chị em có nghe thấy không? Đó là tiếng của người yêu dấu của tôi. Chàng đang gọi tên tôi. Hãy nhìn, kìa! Chàng đã đến! Chàng đã phóng mình trên các đồi, vượt qua các gò, nhanh nhẹn như con linh dương, như con nai tơ, đến tìm tôi. Chàng đã đến bên ngoài vách tường chỗ ở của chúng ta và đang nhìn qua các cửa sổ, xuyên qua các mành lưới, để tìm tôi.

Các chị em ơi! Người yêu dấu của tôi đáp lời chào mừng của tôi, và chàng đã nói với tôi rằng: Hỡi người yêu của anh, người đẹp của lòng anh! Hãy trỗi dậy và đến với anh! Hãy cùng anh đi dạo trên các đồng cỏ, đến thăm các vườn nho của anh mà cũng là của em. Vì kìa, mùa đông giá lạnh đã qua, mưa cũng đã dứt hết rồi. Biết bao nhiêu bông hoa xinh đẹp đang hiện ra trên đất. Mùa hát xướng của các loài chim đã đến, và tiếng chim bồ câu gọi nhau đang trỗi lên khắp nơi trên quê hương của chúng ta. Cây vả đang chín những trái xanh của nó. Những dây nho đang trổ hoa ngát mùi hương. Hỡi người yêu của anh, người đẹp của lòng anh! Hãy trỗi dậy và đến với anh! Hỡi người yêu dấu của lòng anh! Em ẩn mình trong biệt điện khác nào chim bồ câu ẩn mình trong hốc đá, nơi kín giấu của dốc núi! Hỡi chim bồ câu của anh! Hãy đến với anh, cho anh được nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp của em! Hãy cho anh được nghe tiếng êm dịu của em! Vì khuôn mặt xinh đẹp và tiếng êm dịu của em khiến cho anh được ngây ngất trong hương vị của tình yêu.

Có những con chồn nhỏ ẩn núp trong các vườn nho của chúng tôi, làm hư hại các gốc nho. Xin hãy giúp chúng tôi bắt chúng, trước khi chúng làm chết những gốc nho đang trổ nụ.

Người yêu của tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng. Chàng như người chăn chiên, tôi như hoa huệ của đồng nội, làm tươi tỉnh chàng. Tôi sẽ dự phần giúp đỡ chàng trong các công việc của chàng.

Hỡi người yêu dấu của em! Chiều đã xuống. Đã đến lúc em phải trở về biệt điện. Sáng mai, khi trời vừa hừng sáng, khi làn gió sớm vừa thổi tan bóng đêm, thì xin anh hãy vội vã trở lại tìm em. Hãy vội vã đến tìm em! Cho dù có sự trở ngại nào, thì em tin rằng, anh sẽ vượt qua cách dễ dàng, như con linh dương hay con nai tơ phóng mình trên triền núi.

Các chị em ơi! Tôi có giấc mơ như thế này: Ban đêm, trên giường của mình, tôi tìm chồng tôi, người mà tôi yêu bằng trọn cả tấm lòng. Tôi đã tìm mà không gặp. Vì thế, tôi đã tự nhủ rằng, tôi sẽ trỗi dậy ngay và dạo quanh thành, lang thang trên các đường phố và trên các đại lộ, để tìm người chồng mà tôi vô cùng yêu dấu. Tôi đã tìm khắp nơi mà không gặp được chàng. Những người canh gác vòng quanh thành gặp tôi. Tôi đã hỏi họ, họ có thấy người chồng yêu dấu của tôi chăng? Tôi vừa đi khỏi họ thì gặp được chàng. Tôi nắm lấy chàng, không chịu buông ra, cho đến khi tôi đưa chàng về nhà của mẹ tôi, và đưa chàng vào trong phòng của mẹ tôi, là nơi mẹ và cha tôi đã giao tình với nhau, là nơi mẹ tôi đã mang thai tôi.

Hỡi các chị em! Xin đừng xúi giục tôi buông mình vào sự quan hệ tình dục trước ngày cưới. Vì sự cao đẹp, thánh khiết của tình yêu sẽ nhanh chóng biến đi khi sự thỏa mãn tình dục xảy ra ngoài lễ nghi. Như những con linh dương và những con nai cái của đồng nội xinh đẹp sẽ nhanh chóng bỏ chạy, vì chúng bị làm kinh động trước khi chúng làm quen với sự tiếp cận của loài người.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
22/09/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Linh Hồn Con Chúa Hằng Chăn Dắt”
https://www.timhieuthanhkinh.com/karaoke/linh-hon-con-chua-hang-chan-dat/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1o_fennec