1,113 views

Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
Hai Số Phận Được Tiền Định

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê {gửi cho} Hội-thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và {trong} Đức Chúa Jesus Christ.

2 Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và {từ} Đức Chúa Jesus Christ {ở với} các anh chị em!

3 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi phải vì các anh chị em mà cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin của các anh chị em rất tấn tới, và tình yêu của mỗi người trong hết thảy các anh chị em đối với nhau càng thêm hơn.

4 Để cho chính chúng tôi cũng được vinh hiển trong các anh chị em giữa các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhẫn nại và đức tin của các anh chị em trong mọi sự bách hại và khó khăn mà các anh chị em đang chịu đựng.

5 {Đó là} chứng cớ về sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, để các anh chị em được kể xứng đáng cho vương quốc của Đức Chúa Trời, bởi đó mà các anh chị em chịu khổ.

6 Tuy nhiên, bởi sự công bình của Thiên Chúa, {Ngài sẽ} báo trả điều khổ cho những kẻ làm khổ các anh chị em.

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,

8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,

10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em {là} xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.

12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em {được vinh hiển} trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

 Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/f/MV8xNTY2OTM0NTNf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9053010-ii-te-sa-lo-ni-ca-1_1-12
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/lskj3cbbbxte0b5/9053010__II_Tesalonica_1_1-12.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
OpenDrive:  https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8
MediaFire:  https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

Thư II Tê-sa-lô-ni-ca do Sứ Đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh tại thành Tê-sa-lô-ni-ca sau khi thư thứ nhất được gửi đi và ông nhận được thắc mắc của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về sự kiện Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Thư II Tê-sa-lô-ni-ca có lẽ được viết vài tháng sau thư I Tê-sa-lô-ni-ca, vào khoảng cuối mùa thu năm 50, trước khi Phao-lô rời A-thên để đến thành Cô-rinh-tô.

Nội dung chính của thư II Tê-sa-lô-ni-ca là nói về hai sự kiện sẽ xảy ra trước khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại, để cất đi sự hiểu lầm của một số con dân Chúa. Những người ấy sau khi nghe đọc thư I Tê-sa-lô-ni-ca thì hiểu lầm là Chúa đã trở lại, và họ đã bị bỏ lại. Đức Thánh Linh đã dùng cơ hội này để qua Sứ Đồ Phao-lô, tiên tri về hai điều sẽ xảy ra trước khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Bên cạnh đó, Phao-lô cũng kêu gọi con dân Chúa dọn mình, sống theo Lời Chúa, để chuẩn bị cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Hiện nay, lời tiên tri của Phao-lô đã được ứng nghiệm, Đức Chúa Jesus Christ có thể đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào. Ngày Đức Chúa Jesus Christ đến với Hội Thánh cũng chính là thời điểm báo hiệu sự bắt đầu cho cuộc phán xét toàn thế gian, tức là Kỳ Tận Thế.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau học về hai số phận đã được Đức Chúa Trời tiền định: Số phận phước hạnh đời đời của con dân Chúa trong Hội Thánh và số phận đau khổ đời đời của những người không thuộc về Chúa. Số phận của con dân Chúa trong Hội Thánh khác với: số phận của các thiên sứ không phạm tội; số phận của các con dân Chúa ngoài Hội Thánh (thời Cựu Ước và trước Cựu Ước, thời đại nạn, thời ngàn năm bình an).

Trước hết, chúng ta cần ôn lại một số từ ngữ sau đây:

Số phận: Theo tiếng Hán Việt, “số” là những gì đã được tính toán, sắp đặt; “phận” là phân chia, dành cho. Hiểu theo nghĩa của Thánh Kinh, số phận là: Những gì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn riêng cho một người. Công Vụ Các Sứ Đồ 17:26 chép: “Ngài đã làm ra các dân tộc của loài người từ một dòng máu, để ở khắp trên mặt đất, và xác định thời gian đã định sẵn cho họ cùng biên giới chỗ ở của họ…”

Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh thì từ ngữ “meros” (G3313), /mê-rót/ được dùng theo nghĩa bóng để chỉ về số phận của một người, như được dùng trong Ma-thi-ơ 24:51; Khải Huyền 20:6; 21:8; và 22:19.

Số phận của một người bao gồm hai phương diện:

  • Cuộc sống trong đời này và số thời gian sống trong thân thể xác thịt hiện tại.

  • Cuộc sống trong đời sau với thân thể xác thịt được phục sinh trong suốt cõi đời đời.

Sự tiền định của Đức Chúa Trời: Sự quyết định từ trước hay là sự đã định sẵn của Đức Chúa Trời. Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là “proorizō” (G4309), /pro-rí-dồ/.

Đức Chúa Trời đã định sẵn tất cả mọi sự trong thế giới do Ngài sáng tạo. Mọi sự định sẵn ấy không bao giờ thay đổi, như: Đức Chúa Trời đã định sẵn những người tin nhận sự cứu rỗi của Ngài và các thiên sứ không phạm tội sẽ được đời đời ở trong vương quốc của Ngài. Những người không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài và các thiên sứ phạm tội sẽ bị đời đời ở trong hỏa ngục.

Điều quan trọng là Đức Chúa Trời cũng đã định sẵn cho các thiên sứ và loài người được có ý chí tự do. Sự tiền định về vương quốc của Đức Chúa Trời và hỏa ngục kết hợp cách chặt chẽ chứ không mâu thuẫn với sự tiền định về ý chí tự do mà Đức Chúa Trời đã ban cho các thiên sứ và loài người.

Ý chí tự do: Khả năng và quyền tự do lựa chọn, hay sự tự do quyết định, do Đức Chúa Trời ban cho. Các thiên sứ và loài người có toàn quyền chọn tin cậy, vâng phục Đức Chúa Trời hay là không tin cậy, không vâng phục Đức Chúa Trời. Chính sự lựa chọn của mỗi thiên sứ và mỗi người sẽ đưa họ đến nơi mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho những ai có sự lựa chọn giống như họ.

Đối với loài người chúng ta, cuộc sống trong đời này của một người quyết định cuộc sống trong đời sau của người ấy, như Thánh Kinh nói rõ:

Ai gieo cho xác thịt của mình, sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát. Ai gieo cho tâm thần, sẽ từ tâm thần mà gặt sự sống đời đời.” (Ga-la-ti 6:8).

Gặt sự hư nát là chịu khổ đời đời trong hỏa ngục. Gặt sự sống đời đời là được hạnh phúc đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời.

Tất cả chúng ta đều được sinh ra trong tội lỗi, mang trong mình bản ngã tội lỗi. Vì thế, chúng ta chỉ có thể làm ra tội lỗi, tức là làm ra những gì thỏa mãn những sự ham muốn của xác thịt một cách bất chính, cho dù tâm thần của chúng ta, bởi sự mạc khải của Đức Chúa Trời, biết rõ những điều chúng ta làm là tội lỗi. Sự biết đó còn được gọi là lương tâm, hoặc ý thức đạo đức. Xin chú ý, lương tâm hay ý thức đạo đức này khác với cái được gọi là “lương tâm” hoặc “ý thức đạo đức” theo tiêu chuẩn của loài người. Vì lương tâm hoặc ý thức đạo đức theo tiêu chuẩn của loài người là sự bẻ cong hoặc đối nghịch các tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Sáng Thế Ký 4:24 điển hình về một tiêu chuẩn lương tâm, đạo đức của loài người, tự dành quyền trả thù cho mình và nhân lên gấp 10 lần mức độ trả thù, so với tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Chúng ta cũng đều biết, tiêu chuẩn lương tâm, đạo đức của loài người khiến cho loài người thờ lạy hình tượng và người chết!

Loài người tự tìm cách sửa đổi bản ngã tội lỗi của mình (gọi là tu, tu có nghĩa là sửa), bằng cách tạo ra nhiều ý tưởng triết học và tôn giáo với những phương thức tu tập. Mà thực tế, càng tu tập bao nhiêu thì càng trở nên kiêu ngạo bấy nhiêu, muốn người khác phải tôn phục mình, xưng mình là đạo cao, đức trọng. Tuy nhiên, vấn đề không phải là sửa đổi bản ngã tội lỗi thành bản ngã thánh khiết, mà là phải hoàn toàn diệt trừ bản ngã tội lỗi, khiến cho nó bị chết đi, để sống lại một bản ngã mới, thánh khiết giống như Thiên Chúa. Đó là điều mà loài người không thể tự làm, mà phải được Thiên Chúa làm cho mình.

Những gì Thiên Chúa làm cho loài người được gọi là ân điển, tức là ơn ban cho từ Thiên Chúa. Loài người chỉ cần tiếp nhận ân điển ấy bởi đức tin. Đức tin là tin và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Ngày nay, chúng ta có Thánh Kinh ghi chép toàn bộ ý muốn của Thiên Chúa dành cho loài người.

Bây giờ,chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12.

1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê {gửi cho} Hội-thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và {trong} Đức Chúa Jesus Christ.

Tương tự như thư I Tê-sa-lô-ni-ca, thư II Tê-sa-lô-ni-ca cũng được Phao-lô cùng cầu nguyện, cùng hội ý với Si-la và Ti-mô-thê trước khi viết. Vì thế, Phao-lô cũng ghi chung tên của Si-la và Ti-mô-thê với tên của ông. Ông gọi chung con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa, Cha của ông và của họ, và cũng là Hội Thánh trong Đức Chúa Jesus Christ. Hội Thánh ở trong Đức Chúa Trời là Hội Thánh ở trong tình yêu và thánh ý của Thiên Chúa, như con ở trong Cha. Hội Thánh ở trong Đức Chúa Jesus Christ là Hội Thánh ở trong ân điển cứu rỗi và chăn dắt của Thiên Chúa, như vợ ở trong chồng. Cảm tạ Đức Chúa Trời! Chúng ta là Hội Thánh trong Đức Chúa Trời và trong Đức Chúa Jesus Christ, giữa những người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới!

2 Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và {từ} Đức Chúa Jesus Christ {ở với} các anh chị em!

Ân điển và bình an chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa ở trên trời là Cha của chúng ta, ban cho chúng ta ân điển tha tội, ân điển tái sinh, và sự bình an của người được xưng là công bình. Thiên Chúa nhập thế làm người mang tên Jesus, mang danh hiệu Christ, là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho chúng ta ân điển được làm cho sạch tội, và sự bình an của người đắc thắng tội lỗi.

3 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi phải vì các anh chị em mà cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin của các anh chị em rất tấn tới, và tình yêu của mỗi người trong hết thảy các anh chị em đối với nhau càng thêm hơn.

Chữ “phải” trong câu 3 được dùng để dịch một động từ mang nghĩa: mắc nợ hay là mang ơn trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh. Có thể dịch: “Chúng tôi mắc nợ các anh chị em để cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Phao-lô nói rằng ông và các bạn cùng làm việc với ông luôn dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, vì biết ơn con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca và có bổn phận cảm tạ Chúa khi nghe biết về nếp sống vững vàng, tấn tới trong đức tin và trong tình yêu của họ. Vì Hội Thánh là một nên sự vững vàng, tấn tới của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đem lại phước hạnh cho Hội Thánh chung, đem lại niềm vui, sự khích lệ cho Phao-lô và các bạn của ông, nên ông và các bạn của ông biết ơn họ và có bổn phận cảm tạ Chúa. Trạng từ luôn luôn không có nghĩa là Phao-lô và các bạn của ông không ngừng nghỉ trong sự dâng lời cảm tạ Chúa, mà có nghĩa là lòng của họ không bao giờ quên ơn Chúa về đức tin và tình yêu của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca.

Ngày nay, mỗi khi chúng ta nghe biết những tin tốt lành về đức tin của anh chị em chúng ta, về những ơn phước Chúa làm ra cho họ, thì chúng ta cũng “mắc nợ” họ lời cám ơn và “mắc nợ” Đức Chúa Trời lòng biết ơn Ngài. Để “trả nợ” thì chúng ta phải nói lời cám ơn anh chị em của mình và dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Lòng biết ơn và lời cảm tạ của chúng ta là điều phải lẽ, tức là điều đẹp ý Thiên Chúa. Lòng biết ơn và lời cảm tạ của chúng ta sẽ khiến cho Hội Thánh được ơn càng thêm ơn, góp phần vào việc gây dựng đức tin và tình yêu trong anh chị em của chúng ta, và chính chúng ta, càng hơn. Từ khi theo Chúa đến nay, quý ông bà anh chị em đã bao nhiêu lần cám ơn anh chị em mình và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời về nếp sống thánh khiết của họ?

4 Để cho chính chúng tôi cũng được vinh hiển trong các anh chị em giữa các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhẫn nại và đức tin của các anh chị em trong mọi sự bách hại và khó khăn mà các anh chị em đang chịu đựng.

Phao-lô và các bạn của ông là những người trực tiếp giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca, vì thế, khi họ được vinh hiển qua nếp sống đẹp lòng Chúa, thì Phao-lô và các bạn của ông cũng được vinh hiển. Đây là sự vinh hiển vì được Thiên Chúa chiếu sáng sự vinh quang của Ngài qua nếp sống của họ, qua mục vụ của họ, để khích lệ, đem niềm vui, và làm gương cho các Hội Thánh địa phương khác, chứ không phải là những lời khen ngợi của người thế gian. Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca lúc bấy giờ đang bị những người theo Do-thái Giáo bách hại nhưng họ vẫn đứng vững trong đức tin, thể hiện đức tin qua sự yêu thương lẫn nhau.

5 {Đó là} chứng cớ về sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, để các anh chị em được kể xứng đáng cho vương quốc của Đức Chúa Trời, bởi đó mà các anh chị em chịu khổ.

Sự vinh quang của Thiên Chúa chiếu sáng qua con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca chính là chứng cớ Đức Chúa Trời đã xem xét về họ, chấm điểm cho họ (phán xét) một cách công chính. Ngài chứng nhận rằng, họ xứng đáng với vương quốc của Ngài, vì họ đã chịu khổ để giữ các điều răn của Ngài và giữ đức tin trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ cách trọn vẹn (Khải Huyền 14:12; 22:14). Nói cách khác, trong khi bị bách hại về đức tin, họ vẫn sống đúng theo Lời Chúa: vâng giữ các điều răn, giữ mình thánh sạch, yêu thương lẫn nhau, mà ai cũng có thể nhìn thấy được. Nếp sống thánh khiết, yêu thương theo Lời Chúa, khiến họ được xưng là công bình, và cũng chính là ấn chứng họ thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời.

6 Tuy nhiên, bởi sự công bình của Thiên Chúa, {Ngài sẽ} báo trả điều khổ cho những kẻ làm khổ các anh chị em.

Bổn phận của con dân Chúa là yêu thương, tha thứ, cầu thay, làm điều lành, và chúc phước cho những kẻ thù nghịch mình, nhưng Đức Chúa Trời công bình sẽ báo trả mỗi người tùy theo việc làm của họ:

Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi, chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi, làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi, cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi!” (Ma-thi-ơ 5:44; đối chiếu Lu-ca 6:27-28).

Hãy chúc phước cho những kẻ bách hại các anh chị em. Hãy chúc phước, chớ nguyền rủa!” (Rô-ma 12:14).

Hỡi những người yêu dấu! Chớ tự mình trả thù nhưng hãy nhường cho sự giận {của Đức Chúa Trời}; vì có chép rằng, Chúa phán: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:35]. Vậy, nếu kẻ thù của ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; vì làm như vậy, {khác nào} ngươi chất những than lửa trên đầu nó. [Châm Ngôn 25:21-22]” (Rô-ma 12:19-20).

Đừng lấy ác trả ác hoặc lấy mắng chửi trả mắng chửi. Nhưng trái lại, hãy chúc phước. Hãy biết rằng, các anh chị em được kêu gọi đến sự đó, để các anh chị em nhờ đó mà hưởng phước.” (I Phi-e-rơ 3:9).

Vì Đức Chúa Trời là yêu thương nên Ngài truyền cho con dân của Ngài làm ơn cho những kẻ thù nghịch họ, để qua đó, Ngài ban cho những kẻ ấy cơ hội ăn năn. Nhưng Ngài là thánh khiết, không chấp nhận tội lỗi, nên khi thời điểm đến, Ngài sẽ báo trả cách xứng đáng, nếu những kẻ ấy không ăn năn. Sự báo trả vừa xảy ra trong đời này, vừa xảy ra trong đời sau. Sự báo trả trong đời sau chính là hình phạt được công bố trong ngày phán xét chung cuộc, như đã được tiên tri trong Khải Huyền 20:13. Đối với những người ăn năn thì mọi tội lỗi của họ được Đức Chúa Trời tha thứ qua cái chết của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Cuộc đời của Phao-lô là một điển hình cho sự yêu thương, tha thứ của Đức Chúa Trời đối với mọi tội nhân. Ngày trước, ông bách hại Hội Thánh của Chúa, đánh đập, bỏ tù, và dự phần trong việc giết chết con dân Chúa. Nhưng sau khi ông ăn năn tội, thì trở thành một trong những sứ đồ hữu dụng nhất của Đức Chúa Jesus Christ.

Tiếc thay, ngày nay trong Hội Thánh có nhiều người lại không tha thứ, cầu thay, và chúc phước cho những anh chị em có lỗi với họ. Nhưng họ giận, ghét, bêu rếu, nói xấu, thậm chí vu khống anh chị em của mình. Tệ hơn nữa là họ lại làm những điều đó trong khi chính họ có lỗi, được anh chị em của mình chỉ lỗi. Lại có những người hèn nhát trong Hội Thánh không dám lên tiếng chỉ lỗi của họ, có khi lại làm ra vẻ đứng về phía họ, kể cả những người là người chăn, trưởng lão, chấp sự. Hội Thánh cần phải giải quyết ngay những trường hợp như vậy, kêu gọi kẻ có tội ăn năn, nếu không ăn năn thì Hội Thánh phải xem người ấy là kẻ gian ác, cần phải bị trừ bỏ ra khỏi Hội Thánh, theo mệnh lệnh của Chúa (I Cô-rinh-tô 5:11-13). Tất cả những ai nhân danh tình yêu thương để dung chứa kẻ có tội mà không chịu ăn năn trong Hội Thánh, thì chính những người ấy tự đặt mình cao hơn Thiên Chúa, tự cho rằng tình yêu của họ lớn hơn tình yêu của Thiên Chúa, quyết định của họ khôn sáng hơn và có thẩm quyền hơn quyết định của Thiên Chúa. Họ tự tôn họ lên làm Đức Chúa Trời của chính họ và trở thành công cụ đắc lực của Sa-tan, để tàn phá Hội Thánh của Chúa. Những người như vậy, nếu không ăn năn thì cũng cần phải cắt ra khỏi Hội Thánh.

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,

8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

Hiện nay, trong Đức Chúa Jesus Christ, tâm thần và linh hồn chúng ta đã được yên nghỉ khỏi sự bị nô lệ cho tội lỗi và yên nghỉ khỏi sự bị hình phạt vì tội lỗi. Nhưng thân thể xác thịt của chúng ta vẫn bị đau đớn, bệnh tật, già yếu, và chết, vì hậu quả của tội lỗi. Ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng là ngày mà con dân Chúa trong Hội Thánh được yên nghỉ khỏi mọi sự khổ, từ sự khổ vì hậu quả của tội lỗi trên thân thể xác thịt cho đến sự khổ vì lao nhọc hầu việc Chúa trong thân thể xác thịt yếu đuối. Đó là sự yên nghỉ được tiêu biểu bằng Sa-bát của Lễ Thổi Kèn [1]. Đó là số phận đời đời của mọi con dân Chúa trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời tiền định cho họ.

Sự đến của Đức Chúa Jesus Christ được nói đến trong câu 7 và 8 là sự đến để tiêu diệt AntiChrist và thế gian tội lỗi vào cuối của bảy năm đại nạn. AntiChrist là hiện thân của Sa-tan qua xác thịt của một người, là kẻ đứng đầu một chính phủ toàn cầu trong bảy năm sau cùng của lịch sử chính quyền của loài người. Vào thời điểm đó, AntiChrist và tiên tri giả của nó sẽ bị Đức Chúa Jesus Christ ném vào hỏa ngục đang khi còn sống trong thân thể xác thịt. Tiếp theo đó, lời phán ra từ miệng Đức Chúa Jesus Christ sẽ giết chết tất cả những ai thuộc về AntiChrist, như đã được tiên tri trong Khải Huyền 19:20-21. Sự kiện đó vừa là hình phạt thuộc thể nhưng cũng là hình phạt thuộc linh, vì những người bị giết không còn cơ hội để ăn năn. Họ sẽ ra trước tòa phán xét chung cuộc, như đã tiên tri trong Khải Huyền 20:11-15. Trên đất lúc bấy giờ chỉ còn những ai xưng nhận đức tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, không mang trên mình con dấu của AntiChrist. Tuy nhiên, trong số những người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ đó sẽ có nhiều người bị phán xét và bị hư mất, vì đã không giữ điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ, như đã được tiên tri trong Ma-thi-ơ 25:41-46. Thật là đáng tiếc vì tất cả mọi tội lỗi của họ đã được tha khi họ tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, họ lại chịu nhiều sự bách hại khủng khiếp từ AntiChrist để giữ vững đức tin, nhưng chỉ vì không có lòng yêu thương chân thật đối với anh chị em cùng đức tin mà họ bị hư mất.

Thử hỏi, những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có đức tin trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, chịu khổ trước sự bách hại tàn khốc của AntiChrist mà còn bị hư mất vì không yêu anh chị em trong Chúa như Chúa đã yêu họ, thì ngày nay, những người đang ở trong Hội Thánh, không bị bách hại đức tin cách tàn khốc lại không thật lòng yêu thương, cứu giúp anh chị em của mình trong nghịch cảnh, sẽ như thế nào trong ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian? Chắc chắn họ sẽ bị bỏ lại. Hãy nhớ, bất cứ việc lành nào chúng ta làm ra cho anh chị em trong Chúa là chúng ta làm ra cho chính Chúa (Ma-thi-ơ 25:40). Hãy nhớ, chúng ta phải ưu tiên cứu giúp cho anh chị em cùng đức tin trước khi lo cứu giúp những người không cùng đức tin. Kể cả lo cứu giúp anh chị em cùng đức tin trước những người thân ruột thịt không cùng đức tin với chúng ta:

Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta.” (Ga-la-ti 6:10).

Người nhà trong đức tin là anh chị em cùng đức tin trong nhà của Đức Chúa Trời, là Hội Thánh. Dịp tiện là khi chúng ta nghe, biết về sự khó khăn, thiếu thốn của anh chị em mình. Điều thiện là việc làm xuất phát từ tấm lòng yêu thương, đồng cảm, muốn chia xẻ sự đau đớn, khó khăn của người khác theo sự dạy dỗ của Chúa.

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,

Mặc dù đại danh từ “họ” trong câu 9, theo văn mạch, chỉ về những người không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, bao gồm tất cả những ai không có đức tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ trong thời Tân Ước; nhưng hình phạt được nói đến cũng chính là hình phạt dành cho:

  • Tất cả những ai sống trước thời Tân Ước mà không có đức tin nơi Đức Chúa Trời.

  • Tất cả những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ trong thời Tân Ước mà lại không yêu thương, không cứu giúp anh chị em cùng đức tin của mình.

  • Tất cả những ai chống nghịch Thiên Chúa trong thời Vương Quốc Ngàn Năm.

Tất cả “họ” đều sẽ: “bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài.”

Hư mất đời đời có nghĩa là không còn bao giờ có cơ hội được hưởng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nghĩ xem Thiên Chúa Toàn Năng, Vĩ Đại đã làm tất cả những gì cần phải làm trong sự yêu thương, thánh khiết, và công chính của Ngài, để cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi và hình phạt của tội lỗi, thế mà vẫn có những kẻ chỉ muốn sống trong tội, hoặc vì kiêu ngạo mà không chịu tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Những kẻ ấy đáng bị hình phạt biết bao.

Xa cách mặt Chúa tức là không có cơ hội để kêu cầu Ngài. Rô-ma 10:13 chép: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” Nhưng những người bị hình phạt hư mất đời đời không còn cơ hội để kêu cầu Chúa.

Xa cách sự vinh quang của sức mạnh Ngài là xa cách quyền năng cứu giúp được thể hiện trong sự yêu thương, thánh khiết, và công chính của Ngài. Không phải là Chúa không có năng lực cứu giúp họ, nhưng họ đã bị xa cách sự cứu giúp của Chúa, vì họ đã vi phạm sự thánh khiết của Chúa mà lại chối bỏ tình yêu của Ngài, nên họ phải chịu hình phạt một cách công chính.

Đó là số phận đời đời của những người tự chọn không vâng phục Thiên Chúa, đã được Đức Chúa Trời tiền định cho họ.

10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

Câu 10 tiếp ý với câu 7, trong khi câu 8 và 9 là ý nói thêm, theo cách viết ngày nay của chúng ta thì câu 8 và 9 được đặt nằm trong hai dấu ngoặc tròn. Trong ngày Đấng Christ hiện đến với Hội Thánh, con dân chân thật của Chúa trong Hội Thánh sẽ được vào sự nghỉ ngơi bên cạnh Ngài. Đấng Christ sẽ được tôn vinh qua chính Hội Thánh, vì trong ngày ấy, sự vinh quang của Hội Thánh, tức là những việc làm công bình của con dân Chúa trong Hội Thánh, cũng chính là sự vinh quang của Đấng Christ. Giả sử như, con cái của chúng ta học giỏi, nhận được sự khen thưởng từ tổng thống. Con cái của chúng ta được vinh hiển trước mọi người, nhưng chúng ta là bậc cha mẹ, cũng được vinh hiển. Huống chi, Đấng Christ là đầu của Hội Thánh thì tất cả những sự vinh quang của Hội Thánh đương nhiên cũng là vinh quang của Đấng Christ. Thánh đồ là những người thuộc về Thiên Chúa. Đấng Christ được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài có nghĩa là: Tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đấng Christ được thể hiện qua nếp sống của những người đã được Ngài dùng máu của Ngài, rửa sạch tội của họ, biệt riêng họ để họ làm những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ (Ê-phê-sô 2:10). Chữ “thánh” khi áp dụng cho loài người vừa có nghĩa được sạch tội, sống đúng theo Lời Chúa, vừa có nghĩa được biệt riêng cho Đức Chúa Trời.

Cũng trong ngày Đấng Christ hiện đến với Hội Thánh, tất cả những ai có đức tin trong Đấng Christ sẽ được chiêm ngưỡng Ngài. Hiện nay, con dân Chúa trong Hội Thánh đã qua đời, linh hồn đang ở trong thiên đàng với Đấng Christ và được chiêm ngưỡng Ngài qua thân thể thiêng liêng của họ là tâm thần. Nhưng trong ngày Đấng Christ hiện đến với Hội Thánh, thân thể xác thịt của họ được phục sinh, và chính trong thân thể xác thịt phục sinh ấy, họ cùng với chúng ta, những người đang sống, thân thể được biến hóa, sẽ chiêm ngưỡng Đấng Christ vừa bằng thân thể thiêng liêng (tâm thần) vừa bằng thân thể siêu vật chất (xác thịt). Chúng tôi dùng từ ngữ “siêu vật chất” để chỉ thân thể xác thịt của con dân Chúa được phục sinh hoặc được biến hóa. Thân thể ấy vẫn là xác thịt vật chất nhưng không bị giới hạn bởi các định luật vật chất; có thể sinh hoạt trong thế giới thuộc linh, như thiên đàng, và có thể sinh hoạt trong thế giới thuộc thể, như trên đất.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em {là} xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.

Vậy nên” là vì tất cả những điều đã được trình bày trước đó. Phao-lô và các bạn của ông luôn cầu nguyện cho con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca, để họ luôn xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, luôn làm trọn mọi ý định tốt lành mà Thiên Chúa đã thần cảm họ, như Phi-líp 2:13 đã chép:

Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để {các anh chị em} vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.”

Và, để họ luôn làm trọn công việc của đức tin trong năng lực Đức Thánh Linh đã ban cho họ. Công việc của đức tin là sống đúng theo Lời Chúa, là kính yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người khác như chính mình, yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình.

12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em {được vinh hiển} trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Khi con dân Chúa sống đúng theo Lời Chúa thì danh của Đức Chúa Jesus Christ được vinh hiển trong nếp sống của họ và chính họ cũng được vinh hiển trong Đấng Christ.

Danh của Đức Chúa Jesus Christ được vinh hiển trong chúng ta khi chúng ta sống đúng theo Lời Chúa có nghĩa là: Các thiên sứ, ma quỷ, và loài người nhìn thấy máu của Đức Chúa Jesus Christ đã rửa chúng ta sạch tội như thế nào, sự sống của Đức Chúa Jesus Christ tuôn chảy trong chúng ta như thế nào, chúng ta đã hiệp một trong Đấng Christ như thế nào, và con người mới trong Đấng Christ của chúng ta đã kết quả đẹp lòng Đức Chúa Trời như thế nào. Bởi đó, muôn loài tôn vinh danh Đấng Christ.

Chúng ta được vinh hiển trong Đấng Christ khi chúng ta sống đúng theo Lời Chúa có nghĩa là: Tất cả mọi sự thuộc về Đấng Christ được ban cho chúng ta và chúng ta được nên một với Ngài cách mầu nhiệm.

Tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa là: Tùy theo sự ban cho không giới hạn của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời ban sự vinh quang không giới hạn cho Đức Chúa Jesus Christ trong thân vị người. Đức Chúa Jesus Christ trong thân vị người ban lại sự vinh quang ấy cho Hội Thánh cũng không giới hạn.

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta. Ân điển của Ngài thật quá lớn, vượt mọi suy tưởng của chúng ta. Ngài đã tiền định cho Hội Thánh được đời đời vinh quang trong Đấng Christ. Ngài đã làm hết những gì cần phải làm để chúng ta được ở trong Hội Thánh. Ngài cũng đã làm hết những gì cần làm để giữ chúng ta ở lại trong Hội Thánh. Đến nỗi, Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta, để dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật (Giăng 16:13): Lẽ thật về sự thực hữu của Thiên Chúa, lẽ thật về tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, lẽ thật về sự thánh khiết và tội lỗi, lẽ thật về Tin Lành đời đời, lẽ thật về ý muốn đời đời của Đức Chúa Trời dành cho loài người, lẽ thật về sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh, và lẽ thật về sự Thiên Chúa cùng loài người hiệp một qua Hội Thánh.

Mỗi một chúng ta đây, nhờ sự thương xót của Đức Chúa Trời, được trở thành một chi thể của thân thể Đấng Christ là Hội Thánh để cùng Ngài cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Đừng ai vì bất cứ một sự gì mà đánh mất địa vị cao quý của mình trong Hội Thánh.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ chúng ta, giúp chúng ta bắt chước lẫn nhau và bắt chước Chúa, sống nếp sống mới thánh khiết, đẹp lòng Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
15/07/2017

Ghi Chú

Karaoke: “Về Ngay Bên Chúa Jesus”
http://thanhca.timhieutinlanh.net/karaoke-ve-ngay-ben-chua-jesus/

[1] http://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co-lo-se-2_16-23/