1,739 views

Chú Giải Cô-lô-se 2:16-23

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Cô-lô-se 2:16-23
Những Điều Luật Hình Bóng

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

 

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát;

17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.

18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,

19 không nắm giữ đầu, từ {đầu} đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.

20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định –

21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,

22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến – theo các điều răn và giáo lý của loài người?

23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
DevFilesCloud:
http://devfilescloud.com/9ui
OpenDrive:
https://od.lk/d/MV8xNTE2ODc3Nzdf/9051022_Colose_2_16-23.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9051022-co-lo-se-2_16-23
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/bvon5irazy04i1x/9051022_Colose_2_16-23.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
DevFilesCloud:
http://devfilescloud.com/233~f
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

 

Như chúng ta đã học biết, trong thời Cựu Ước luật pháp của Thiên Chúa bao gồm hai phần: Phần thứ nhất ghi chép Mười Điều Răn, do chính Đức Chúa Trời viết trên hai bảng đá, được để trong Rương Giao Ước (I Các Vua 8:9; II Sử Ký 5:10). Phần thứ nhì ghi chép các điều luật đạo đức dựa trên Mười Điều Răn, các điều luật về lễ nghi thờ phượng Thiên Chúa, các điều luật về dân sự, các điều luật về vệ sinh bảo vệ sức khoẻ, cùng các hình phạt dành cho những ai vi phạm luật; tất cả do Đức Chúa Trời phán truyền và do Môi-se viết thành một cuốn sách gọi là Sách Luật Pháp, được để bên cạnh Rương Giao Ước (Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:24-26). Các điều luật trong cuốn Sách Luật Pháp ấy còn được gọi là “luật pháp của Môi-se” vì do chính Môi-se ghi chép và dùng nó để phán xét dân I-sơ-ra-ên.

Thời Tân Ước, phần thứ nhất của luật pháp được thêm vào điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh:

Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” (Giăng 13:34).

Các anh chị em hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt; và chớ tà dâm…” (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29).

Phần thứ nhì của luật pháp được thêm vào hai điều khoản:

Điều khoản thứ nhất là: Bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được tha tội, được làm cho sạch tội, được Đức Chúa Trời xưng là người công bình (người không vi phạm luật pháp của Thiên Chúa), vì thế, các điều luật hình phạt sự phạm tội của người ấy đương nhiên bị xóa bỏ, không còn ảnh hưởng đến người ấy.

Điều khoản thứ nhì là: Tất cả các điều luật làm hình bóng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ và các mục vụ của Ngài, làm hình bóng cho nếp sống mới và sự thờ phượng Thiên Chúa của một người được dựng nên mới đều bị hủy bỏ. Điển hình là: Tiệc Thánh thay thế cho Lễ Vượt Qua. Nghi thức báp-tem thay thế cho nghi thức cắt bì. Sự dâng sinh tế làm của lễ chuộc tội không cần thiết nữa, vì sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là một lần đủ cả:

Đấng không cần mỗi ngày dâng tế lễ như các thầy tế lễ thượng phẩm, trước vì những tội của chính họ, sau vì {những tội} của dân chúng. Vì Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, {khi} dâng chính mình Ngài.” (Hê-bơ-rơ 7:27).

Sự dâng chính thân thể của người tin nhận Chúa làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời thay thế cho việc ngày hai lần dâng chiên con làm sinh tế (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:38-42), mà mỗi con dân Chúa là một thầy tế lễ thi hành sự dâng hiến ngay chính trong thân thể mình, vì thân thể của mỗi con dân Chúa cũng chính là đền thờ Thiên Chúa:

Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.” (Rô-ma 12:1).

Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:9).

Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?” (I Cô-rinh-tô 3:16).

Tuy nhiên, Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời không hề bị hủy bỏ. Các điều luật về đạo đức, về vệ sinh bảo vệ sức khoẻ cũng không bị hủy bỏ. Vì nếu Mười Điều Răn và các điều luật đạo đức bị hủy bỏ thì sẽ không còn sự phạm tội; và nếu các điều luật về vệ sinh bảo vệ sức khoẻ bị hủy bỏ thì bệnh tật sẽ gia tăng. Thí dụ: Toàn bộ các điều cấm trong Lê-vi Ký 17:10 đến hết đoạn 20, là các điều luật về đạo đức, đều còn nguyên hiệu lực. Nếu đi vệ sinh ngoài đồng thì phải đào lỗ để lấp phân. Phải rửa tay và nếu cần thì tắm rửa sau khi đụng chạm những sự ô uế, như sau khi đụng xác chết. Vợ chồng không được quan hệ tính dục với nhau trong thời gian bảy ngày khi vợ có kinh nguyệt (Lê-vi Ký 15:19); và trong thời gian 40 ngày nếu vợ sinh con trai, 80 ngày nếu vợ sinh con gái (Lê-vi Ký 12:2-5). Nhưng việc dâng các sinh tế để làm nghi thức tẩy uế thì không cần thực hiện, thay vào đó là tắm rửa thân thể theo phép vệ sinh thường thức và dâng của lễ lên Chúa bằng lời tôn vinh, cảm tạ, cùng những việc lành:

Vậy, chúng ta hãy qua Ngài mà luôn luôn dâng tế lễ của sự tôn vinh cho Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng xưng danh của Ngài ra. Chớ quên làm việc lành và sự thông công, vì những tế lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 13:15-16).

Các điều luật về dân sự, hình sự, và vệ sinh bảo vệ sức khoẻ có thể biến đổi theo từng thời kỳ, tùy theo luật pháp của chính quyền địa phương, là những quyền do Thiên Chúa đặt để, miễn sao các điều luật ấy không nghịch lại Thánh Kinh. Thí dụ:

 • Về luật gia đình, thời Cựu Ước Thiên Chúa cho phép chế độ đa thê và ban hành các điều luật buộc người chồng đối xử công bình với các người vợ và những đứa con do họ sinh ra. Nhưng thời Tân Ước Đức Chúa Jesus Christ nhắc lại mục đích của hôn nhân là sự hiệp một giữa một người nam và một người nữ, còn Đức Thánh Linh thì kêu gọi những người đàn ông chỉ nên là chồng của một vợ. Ngoài ra, hầu hết các quốc gia có luật pháp chống chế độ đa thê, là một điều luật không nghịch lại Thánh Kinh. Vì thế, con dân Chúa trong thời Tân Ước nên nghe theo lời nhắc nhở của Đức Chúa Jesus Christ, vâng phục lời kêu gọi của Đức Thánh Linh, và vâng phục luật cấm đa thê của chính quyền. Thì như vậy, các điều luật về đa thê trong Cựu Ước sẽ không còn cần thiết.

 • Các hình thức về sự bồi thường, hình phạt cho các tội hình sự cũng thay đổi tùy theo luật pháp của mỗi địa phương, như sự bồi thường ngày nay hầu như hoàn toàn bằng tiền bạc và mở rộng thêm cho nhiều trường hợp; án tử hình được đổi thành án chung thân ngồi tù.

 • Về luật vệ sinh bảo vệ sức khoẻ thì được thêm vào rất nhiều, nhờ vào sự tiến bộ của y khoa và khoa học. Việc rửa tay có thể tạm thay thế bằng việc xoa tay với các chất sát trùng.

Nhưng những điều luật nào của chính quyền không hiệp với Thánh Kinh thì con dân Chúa không vâng theo, như điều luật cho phép phá thai, điều luật cho phép hôn nhân đồng giới tính, điều luật cấm tự do nhóm hiệp thờ phượng Thiên Chúa, cấm tự do rao giảng Tin Lành, cấm tự do đọc Thánh Kinh và phổ biến Thánh Kinh…

Cô-lô-se 2:16-23 khuyên con dân Chúa chớ để cho bất cứ ai phán xét họ trong sự giữ hay không giữ các điều luật hình bóng về mục vụ của Đức Chúa Jesus Christ và về nghi thức thờ phượng của những người được dựng nên mới. Đồng thời cũng khuyên con dân Chúa chớ để cho những kẻ giảng dạy tà giáo gạt họ vào trong sự làm nô lệ cho những quy luật, truyền thống tôn giáo của loài người. Những sự ấy mới nghe thì thấy có lý nhưng xét kỹ thì nghịch lại Lời Chúa và sự tự do trong Đấng Christ.

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát;

17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.

Cô-lô-se 2:16-17 là hai câu trong các câu Thánh Kinh thường được những người chống đối sự vâng giữ ngày Sa-bát theo điều răn thứ tư của Mười Điều Răn đưa ra, để ngụy biện. Tuy nhiên, họ đã hiểu sai và diễn giải sai, để rồi áp dụng sai và dạy người khác áp dụng sai, dẫn đến sự bị hư mất, như Đức Thánh Linh đã dùng Sứ Đồ Phi-e-rơ cảnh báo:

Lại phải nhìn biết rằng, sự nhẫn nại lâu dài của Chúa chúng ta là vì sự cứu rỗi, cũng như Phao lô, anh cùng Cha rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho các anh chị em vậy. Cũng như anh ấy đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và không vững chắc đem giải sai ý nghĩa, như chúng nó đã làm với các phần Thánh Kinh khác, mà chuốc lấy sự hư mất riêng cho chúng nó.” (II Phi-e-rơ 3:15-16).

Sự dốt nát về Lời Chúa không do sự thiếu giáo dục nơi học đường, vì chính Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng là hai người đánh cá, không học, được Thánh Kinh xác nhận:

Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rằng họ là người bình dân không học, thì chúng lấy làm lạ; lại nhận biết họ từng ở với Đức Chúa Jesus.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13).

Nhưng hai ông đã viết ra những điều sâu nhiệm trong các sách: Giăng, I, II, III Giăng, Khải Huyền, và I, II Phi-e-rơ của Thánh Kinh mà cho đến ngày nay hàng triệu người đã say sưa nghiền ngẫm và nhận được nhiều ơn phước.

Sự dốt nát về Lời Chúa là do không có đức tin vững chắc nơi Chúa và do không đọc, không suy ngẫm Lời Chúa để cẩn thận áp dụng vào đời sống. Những người chống đối việc vâng giữ ngày Sa-bát theo điều răn thứ tư là những người dốt nát về Lời Chúa và không có đức tin vững chắc nơi Chúa, nơi Lời Chúa. Trái lại, họ tin vào truyền thống và sự giảng dạy nghịch Thánh Kinh của các giáo hội, tin vào sự suy nghĩ theo ý riêng của chính họ là sự suy nghĩ không dựa vào lẽ thật của Thánh Kinh.

Cô-lô-se 2:16-17 vừa khuyên con dân Chúa chớ để cho bất cứ ai phán xét họ vì họ:

 • KHÔNG kiêng các thức ăn bị xem là ô uế trong thời Cựu Ước.

 • KHÔNG kiêng uống rượu hoặc các chất làm cho say.

 • KHÔNG giữ bảy ngày lễ hội trong Cựu Ước.

 • KHÔNG giữ ngày Lễ Trăng Mới.

 • Hoặc giữ các ngày lễ hội ấy nhưng KHÔNG giữ các ngày Sa-bát của các ngày lễ hội.

Nhưng cùng lúc Cô-lô-se 2:16-17 cũng khuyên con dân Chúa chớ để cho ai phán xét họ vì họ:

 • Kiêng các thức ăn bị xem là ô uế trong thời Cựu Ước.

 • Kiêng uống rượu hoặc các chất làm cho say.

 • Giữ bảy ngày lễ hội trong Cựu Ước.

 • Giữ ngày Lễ Trăng Mới.

 • Giữ các ngày Sa-bát của các ngày lễ hội.

Chớ để ai phán xét” có nghĩa là đừng chấp nhận sự phán xét của bất cứ ai, đừng quan tâm đến, và thậm chí cũng đừng tranh luận. Con dân Chúa chỉ cần nói lên lẽ thật. Còn việc nghe theo lẽ thật hay không là sự tự do lựa chọn của những người nghe.

Chúng ta biết Cô-lô-se 2:16-17 cùng lúc khuyên cả người giữ lẫn người không giữ các điều luật hình bóng đừng quan tâm đến sự phán xét của bất cứ ai, là vì cũng chính Sứ Đồ Phao-lô đã viết trong Rô-ma 14:1-6, như sau:

1 Các anh chị em hãy tiếp nhận người yếu đức tin. Chớ tranh cãi về sự khác biệt.

2 Người thì tin mình có thể ăn được mọi thứ. Người khác yếu đuối thì ăn rau.

3 Người ăn chớ khinh dể người không ăn và người không ăn chớ phán xét người ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy.

4 Ngươi là ai mà phán xét tôi tớ của người khác? Người ấy đứng hay ngã, ấy là việc của chủ người ấy; nhưng người ấy sẽ đứng, vì Đức Chúa Trời có thể làm cho người ấy đứng vững vàng.

5 Người thì xem trọng ngày này hơn ngày khác. Người khác thì {xem trọng} mọi ngày. Mỗi người hãy tin chắc trong tâm trí mình.

6 Người giữ ngày, giữ vì Chúa. Người không giữ ngày, đối với Chúa, người ấy không giữ. Người ăn, ăn vì Chúa, vì người ấy tạ ơn Đức Chúa Trời. Người không ăn, đối với Chúa, người ấy không ăn và tạ ơn Đức Chúa Trời.

Sự kiêng các thức ăn không tinh sạch trong thời Cựu Ước là điều luật hình bóng cho sự không nuôi dưỡng linh hồn mình bằng những thú vui tội lỗi, được tiêu biểu bằng hành động không ăn các thức ăn có mang nhiều mầm bệnh; đồng thời làm hình bóng cho sự không sa ngã vì bị cám dỗ của Đức Chúa Jesus Christ và của những ai thật sự ở trong Ngài.

Chắc chắn là trước khi loài người phạm tội thì không hề có loài vật nào là không tinh sạch, vì Thiên Chúa đã phán rõ ràng trong Sáng Thế Ký 1:31:

Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi tối và buổi sáng; ấy là ngày thứ sáu.”

Sự ô uế, bệnh tật, và sự chết chỉ đến trong thế gian sau khi loài người phạm tội, làm cho cả thế gian bị ô nhiễm vì sự phạm tội của loài người, khiến cho môi trường sống bị băng hoại. Các loài bị ô nhiễm nhiều, mang nhiều mầm bệnh, như các loài chuyên ăn các xác chết, bị xem là loài vật ô uế, thì loài người không nên ăn chúng. Tuy nhiên, sau khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho nhân loại thì Đức Chúa Trời đã ba lần phán rõ, trong khải tượng của Phi-e-rơ, rằng Ngài đã làm cho mọi vật không tinh sạch được tinh sạch trở lại, như đã được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-16. Chúng ta hiểu rằng, sau sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì Đức Chúa Trời đã phục hồi sự tinh sạch cho muôn vật, vì cái giá phải trả cho sự phạm tội của loài người đã được Đức Chúa Jesus Christ hoàn tất. Muôn vật không phạm tội mà bị ô uế lây vì sự phạm tội của loài người thì muôn vật đương nhiên được phục hồi sự tinh sạch, khi sự phạm tội của loài người đã được trả giá.

Vì thế, con dân Chúa không cần phải kiêng các thức ăn bị xem là không tinh sạch trong thời Cựu Ước nữa. Điều luật cấm ăn các thức ăn không tinh sạch là một điều luật hình bóng và không còn hiệu lực trong thời Tân Ước. Sự đắc thắng mọi cám dỗ đã được Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành và những ai ở trong Đấng Christ thì có sự đắc thắng bởi ân điển và sức mạnh từ Ngài. Riêng điều luật cấm ăn máu vẫn còn hiệu lực vì máu của Đức Chúa Jesus Christ vẫn còn tiếp tục tẩy rửa tội lỗi cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Tuy nhiên, nếu có ai muốn kiêng các thức ăn bị xem là không tinh sạch trong thời Cựu Ước vì muốn vâng giữ luật ấy để nhắc nhở mình không nuôi dưỡng linh hồn bằng những thú vui tội lỗi, thì chớ có ai phán xét người ấy. Miễn là người ấy không tin rằng, phải kiêng các thức ăn ấy để được cứu rỗi hoặc không tin rằng, ai ăn các thức ăn ấy là phạm tội.

Trong thời Cựu Ước, các thầy tế lễ bị cấm uống rượu hay thức uống nào làm cho say mỗi khi vào trong đền thờ của Chúa (Lê-vi Ký 10:9). Luật ấy làm hình bóng cho sự mỗi khi chúng ta ở trong sự thờ phượng Thiên Chúa thì chúng ta phải giữ cho tâm thần mình tỉnh táo, hết lòng hướng về Thiên Chúa trong khi thờ phượng Ngài. Nhiều người cho rằng, vì ngày nay mỗi con dân Chúa đều là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và thân thể của mỗi người đều là đền thờ của Thiên Chúa, cho nên, con dân Chúa không được uống rượu hay là bất cứ thức uống nào làm cho say. Mới nghe thì thấy hợp lý và khôn sáng nhưng xét kỹ thì không đúng với Thánh Kinh. Bởi vì thời Tân Ước con dân Chúa vẫn được phép uống rượu, miễn là đừng say rượu, đừng ghiền rượu, thậm chí, có thể dùng rượu như một chất thuốc:

Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dầy của con, và con thường bị bệnh.” (I Ti-mô-thê 5:23).

Những đàn bà lớn tuổi cũng vậy, phải nên thánh trong thái độ. Đừng vu khống; đừng nô lệ cho sự {uống} quá nhiều rượu; hãy làm người dạy những sự lành.” (Tít 2:3).

Nô lệ cho sự uống quá nhiều rượu” tức là ghiền rượu. Các câu: Ê-phê-sô 5:18; I Ti-mô-thê 3:3, 8; Tít 1:7 cấm say rượu (Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch là mê rượu, ghiền rượu) chứ không cấm uống rượu. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã làm phép lạ hóa nước thành rượu trong một tiệc cưới tại Ca-na (Giăng 2).

Vì thế, con dân Chúa được phép uống rượu và các thức uống say, miễn là giữ mình, đừng để cho bị say, mà không kiềm chế được các hành động của mình. Con dân Chúa tuyệt đối không uống quá nhiều rượu khiến cho trở thành người ghiền rượu. Nếu có ai hoàn toàn không uống rượu thì đó là sự tự do lựa chọn của người ấy, nhưng người ấy không được lên án những người uống rượu hay các thức uống làm cho say, không được cho rằng uống rượu là phạm tội. Lý luận cho rằng sự uống rượu làm cho thân thể bị ô uế là không hợp lý, vì rượu được dùng làm của lễ dâng lên Thiên Chúa, rượu được Đức Chúa Jesus Christ ban cho những người dự tiệc cưới tại Ca-na, và chính Phao-lô khuyên Ti-mô-thê nên uống chút ít rượu. Chỉ có người say rượu tự làm cho thân thể mình bị ô uế khi làm ra những việc sai trái trong lúc say rượu. Những người uống rượu cũng không được chỉ trích những người không uống rượu.

Ngoài ra, sự uống rượu trước khi bước vào đền thờ để phụng sự Chúa cũng làm hình bóng cho sự con dân Chúa vẫn suy nghĩ đến những sự thuộc về thế gian trong khi đang thờ phượng Chúa, không hoàn toàn hết lòng hướng về Chúa. Nhiều người đang khi tham dự thờ phượng Chúa với Hội Thánh mà vẫn để cho tâm trí suy nghĩ đến các thú vui, việc làm ăn, hoặc những nhu cầu, hoặc hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, hoặc nói chuyện riêng với người khác… Thời nay còn có thêm sự: chat, text, email, nghe nhạc, xem tin tức, hoặc lướt mạng trong khi đang tham dự thờ phượng Chúa với Hội Thánh!

Lê-vi Ký 23 ghi lại bảy ngày lễ hội làm hình bóng cho các hoạt động trong mục vụ của Đức Chúa Jesus Christ. Ngày và tháng được tính theo Lịch Do-thái, là loại lịch dựa trên lịch Đức Chúa Trời ban cho họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:2):

 • Ngày 14 tháng 1: Lễ Vượt Qua.

 • Ngày 15 tháng 1: Lễ Bánh Không Men, kéo dài bảy ngày. Ngày đầu và ngày cuối đều là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ ngơi khỏi mọi công việc lao động, để nhóm hiệp thờ phượng Thiên Chúa.

 • Ngày 16 tháng 1: Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa.

 • Ngày 6 tháng 3: Lễ Các Tuần Lễ, còn gọi là Lễ Ngũ Tuần, nhằm ngày thứ 50 kể từ ngày sau ngày Sa-bát đầu tiên của Lễ Bánh Không Men (không phải là Chủ Nhật thứ bảy sau Chủ Nhật Easter của Cơ-đốc Giáo). Ngày này cũng là một ngày Sa-bát.

 • Ngày 1 tháng 7: Lễ Thổi Kèn. Ngày này cũng là một ngày Sa-bát.

 • Ngày 10 tháng 7: Lễ Chuộc Tội. Ngày này cũng là một ngày Sa-bát.

 • Ngày 15 tháng 7: Lễ Lều Trại, kéo dài suốt bảy ngày (Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch là “lều tạm”). Ngày đầu là ngày Sa-bát. Ngày thứ tám theo sau lễ cũng là ngày Sa-bát.

Lễ Vượt Qua làm hình bóng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ cho toàn thể loài người. Vì thế, Đức Chúa Jesus Christ được gọi là Chiên Con Lễ Vượt Qua:

Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy; vì Đấng Christ {là} Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 5:7).

Lễ Bánh Không Men làm hình bóng cho đời sống thánh khiết của Đức Chúa Jesus Christ và đời sống mới thánh khiết của những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ (I Cô-rinh-tô 5:7). Ngày Sa-bát đầu làm hình bóng cho sự con dân Chúa được mãi mãi yên nghỉ khỏi sự nô lệ cho tội lỗi (Rô-ma 6:6-7). Ngày Sa-bát cuối làm hình bóng cho sự con dân Chúa bước vào sự yên nghỉ khỏi sự lao khổ của xác thịt khi họ ra khỏi cuộc đời này (Khải Huyền 14:13).

Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa làm hình bóng sự phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ, và sự phục sinh của những ai ở trong Đấng Christ:

Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ những kẻ chết sống lại, trở thành trái đầu mùa của những người ngủ. Vì sự chết {đến} bởi một người, thì sự sống lại của những kẻ chết cũng {đến} bởi một người. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng vậy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ {là} trái đầu mùa; sau đó, {là} những ai thuộc về Đấng Christ, trong sự đến của Ngài.” (I Cô-rinh-tô 15:20-23).

Lễ Các Tuần Lễ (Lễ Ngũ Tuần) kỷ niệm ngày Đức Chúa Trời ban hành Mười Điều Răn và các điều luật cho loài người tại núi Si-na-i, làm hình bóng cho:

 • Sự tái sinh của những ai tin nhận Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 15:20-23).

 • Sự thành lập Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 2).

 • Sự luật pháp của Thiên Chúa được chép trong lòng con dân Chúa (Hê-bơ-rơ 8:10; Giê-rê-mi 31:33).

Ngày Sa-bát của lễ này làm hình bóng cho sự con dân Chúa được yên nghỉ khỏi gánh nặng của hình phạt từ các điều luật định tội của luật pháp (Rô-ma 8:1).

Lễ Thổi Kèn làm hình bóng cho sự Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian và sự nhóm hiệp sau Kỳ Tận Thế của con dân Chúa, là những người tin Chúa trong Cơn Đại Nạn:

Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ sống lại, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.” (I Cô-rinh-tô 15:52).

Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).

Ngài sẽ sai thiên sứ của Ngài với tiếng kèn lớn nhóm lại những người đã được lựa chọn của Ngài từ khắp bốn hướng gió, từ cuối phương trời này cho đến phương {trời} kia.” (Ma-thi-ơ 24:31).

Ngày Sa-bát của lễ này làm hình bóng cho sự Hội Thánh được yên nghỉ khỏi sự hầu việc Chúa trên đất, con dân Chúa trong Thời Đại Nạn được yên nghỉ khỏi sự bách hại của thế gian.

Lễ Chuộc Tội làm hình bóng cho sự cứu chuộc của Tin Lành chung cho toàn thể loài người (I Giăng 4:10) và riêng cho toàn dân I-sơ-ra-ên trong Kỳ Tận Thế (Rô-ma 11:25-27). Ngoài ra, lễ Chuộc Tội cũng làm hình bóng cho sự những ai không ở trong sự cứu rỗi sẽ bị phân rẽ khỏi con dân Chúa, như trong sự phán xét cuối Kỳ Tận Thế (Ma-thi-ơ 25:31-46) và sự phán xét chung cuộc (Khải Huyền 20:11-15), theo ý nghĩa của con dê đực mang tội lỗi của con dân Chúa bị đuổi vào đồng vắng trong nghi thức làm Lễ Chuộc Tội (Lê-vi Ký 16). Ngày Sa-bát của Lễ Chuộc Tội làm hình bóng cho sự những ai ở trong Chúa được yên nghỉ khỏi mọi sự hình phạt (Rô-ma 8:1).

Lễ Lều Trại làm hình bóng cho sự Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người ở giữa loài người (Giăng 1:14), Vương Quốc Ngàn Năm (Khải Huyền 20:1-6), và sự Đức Chúa Trời cùng Thiên Chúa Ngôi Lời trong danh Chiên Con, sẽ ở giữa loài người trên đất trong Vương Quốc Đời Đời (Khải Huyền 21-22). Ngày Sa-bát đầu làm hình bóng cho sự con dân Chúa được yên nghỉ khỏi sự băng hoại của thế gian tội lỗi trong Vương Quốc Ngàn Năm. Ngày Sa-bát cuối làm hình bóng cho sự con dân Chúa được yên nghỉ đời đời khỏi mọi sự đau khổ, khó nhọc trong Vương Quốc Đời Đời. Đây cũng chính là ngày Sa-bát được nói đến trong Hê-bơ-rơ 4:9-10.

Ngày Lễ Trăng Mới tức là ngày đón mừng sự bắt đầu cho một tháng mới, (chữ “tháng” trong tiếng Hê-bơ-rơ chính là chữ “trăng”), là khi mặt trăng bắt đầu tái xuất hiện trên bầu trời. Lễ này làm kỷ niệm cho ngày khởi đầu của sự Đức Chúa Trời giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ Ê-díp-tô, ban cho họ một đời sống mới (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:2: “Tháng này sẽ làm đầu cho các tháng đối với các ngươi, nó sẽ là tháng thứ nhất trong năm.”). Ngày lễ này cũng làm hình bóng cho:

 • Sự bắt đầu của thời kỳ Giao Ước Mới (Giê-rê-mi 31:31), tức thời Tân Ước, là thời kỳ Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

 • Sự bắt đầu của Vương Quốc Ngàn Năm (Khải Huyền 20:4-6) và sự bắt đầu của trời mới đất mới cùng Vương Quốc Đời Đời (Khải Huyền 21:5).

 • Sự bắt đầu một đời sống mới của một con người mới trong Đấng Christ, là đời sống từ bỏ tội, kính sợ, vâng phục, thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa trong thần trí và trong lẽ thật (II Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 4:23).

Ngày Lễ Trăng Mới cũng là một ngày Sa-bát làm hình bóng cho sự con dân Chúa được yên nghỉ khỏi cuộc đời xưa cũ, bị nô lệ trong tội lỗi.

Vì Đức Chúa Jesus Christ đã đến, Ngài đã và đang thi hành mục vụ của Ngài, nên con dân Chúa không cần phải giữ các ngày lễ và các ngày Sa-bát làm hình bóng cho các mục vụ của Ngài nữa. Điều này không có nghĩa là con dân Chúa không cần phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy hàng tuần, vì ngày Sa-bát Thứ Bảy hàng tuần được Thiên Chúa lập ra từ khi sáng thế, để loài người được yên nghỉ thân thể xác thịt sau sáu ngày làm việc và biệt riêng thời gian tương giao với Ngài, thông công với nhau trong sự nhóm hiệp. Ngày nào loài người còn sống trong thân thể xác thịt thì ngày ấy loài người còn cần phải giữ ngày Sa-bát.

Ngày Sa-bát Thứ Bảy cuối tuần không làm hình bóng cho bất cứ sự gì. Đó là ngày của Thiên Chúa và Ngài dùng ngày đó để ban phước cho loài người, bằng cách Ngài ban phước cho ngày Sa-bát. Có nghĩa là: Ngày Sa-bát Thứ Bảy được Thiên Chúa biệt riêng và ban phước cho, nên những ai thật lòng tôn kính Thiên Chúa qua sự giữ ngày Sa-bát thì họ sẽ được hưởng các thứ phước từ Thiên Chúa.

Mệnh lệnh của Đức Thánh Linh trong Hê-bơ-rơ 10:25 là mệnh lệnh truyền cho con dân Chúa không được bỏ qua sự nhóm lại trong ngày Sa-bát Thứ Bảy; bởi vì trong suốt Thánh Kinh chỉ có lệnh truyền cho con dân Chúa phải nhóm hiệp trong ngày Sa-bát, chứ không có lệnh truyền cho con dân Chúa phải nhóm hiệp trong một ngày nào khác.

Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo {nhau}, và {khuyên bảo} càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần.” (Hê-bơ-rơ 10:25).

Hê-bơ-rơ 10:25 nằm trong văn mạch của Hê-bơ-rơ 10:26-31, có nghĩa là, ai bỏ qua sự nhóm hiệp của Hội Thánh trong ngày Sa-bát thì người ấy cố ý phạm tội, cố ý giày đạp Đấng Christ, cố ý xem thường máu thánh của Ngài, và cố ý khinh thường Đức Thánh Linh.

Có người nói rằng: “Tôi giữ ngày Sa-bát vào Chủ Nhật.” Nhưng Thánh Kinh nói rõ: Ngày Sa-bát là ngày Thứ Bảy. Cũng không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy rằng, ngày Sa-bát đã đổi từ Thứ Bảy sang ngày Thứ Nhất, tức Chủ Nhật. Sự giảng dạy trong các giáo hội mang danh Đấng Christ cho rằng, ngày Sa-bát đã đổi sang Chủ Nhật chỉ là lời dối trá và quỷ biện của Cơ-đốc Giáo mà thôi. Và đó cũng là điều đã được Đức Thánh Linh, qua Phao-lô cảnh báo con dân Chúa từ gần 2,000 năm qua, như chúng ta đã thấy trong Cô-lô-se 2:18. Con dân Chúa có thể nhóm hiệp với nhau trong mọi nơi và trong mọi lúc, nhưng con dân Chúa không được bỏ qua sự nhóm hiệp của Hội Thánh trong ngày Sa-bát Thứ Bảy.

Theo văn mạch, những ngày Sa-bát được nói đến trong câu 16 là những ngày Sa-bát làm hình bóng trong các ngày lễ hình bóng như đã giải thích trên đây, không phải nói đến ngày Sa-bát Thứ Bảy hàng tuần.

Con dân Chúa ngày nay không cần phải giữ các ngày lễ hội thời Cựu Ước và những ngày Sa-bát của chúng theo như nghi thức được quy định trong Sách Luật Pháp, nhưng giữ tinh thần của các ngày lễ ấy trong thần trí của mình. Có nghĩa là: Con dân Chúa luôn nhớ và biết ơn những sự Đức Chúa Jesus Christ đã làm ra cho mình; sống như Đấng Christ đã sống trong thân xác của một con người; vui hưởng sự yên nghỉ thuộc linh và mong chờ những sự còn lại mà Đấng Christ sẽ làm ra cho mình, như đã được hứa trong Thánh Kinh. Đó chính là ý nghĩa của I Cô-rinh-tô 5:8:

Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.”

Nếu có ai muốn giữ các ngày lễ hội và các ngày Sa-bát của các ngày lễ ấy theo như nghi thức được quy định trong Sách Luật Pháp, với lòng tôn kính và biết ơn Chúa, thì người ấy cứ làm. Miễn sao người ấy không cho rằng, ai không giữ các ngày lễ ấy theo nghi thức đã chép trong Cựu Ước là phạm tội.

18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,

Thực tế đáng buồn là từ khi Hội Thánh được Đức Chúa Jesus Christ thành lập cho đến nay Sa-tan đã gieo quá nhiều cỏ lùng vào trong thế gian (Ma-thi-ơ 13:24-30; 37-43). Cỏ lùng là một loại cỏ có hình dạng giống như lúa mì nhưng sức mọc mạnh hơn lúa mì, hạt có chứa độc tố, thường mọc lẫn với lúa mì. Trong giai đoạn đầu rất khó để phân biệt cỏ lùng với lúa mì. Khi đến thời điểm cỏ và lúa cùng bắt đầu đơm bông thì sự khác biệt trở nên rõ ràng, nhưng khi ấy đã quá muộn để nhổ cỏ lùng, vì rễ của nó đan quyện với rễ của lúa mì. Nhổ cỏ lùng sẽ làm đứt rễ của lúa mì.

Hội Thánh của Chúa chỉ có một, nhưng Sa-tan đã gieo ra hàng chục ngàn tổ chức tôn giáo mạo danh làm Hội Thánh của Chúa. Người trong các tổ chức tôn giáo ấy cũng giảng Tin Lành, cũng dùng Thánh Kinh, cũng tổ chức thờ phượng Thiên Chúa, nhưng thực chất là pha trộn tà giáo, ngoại giáo, văn hóa của thế gian dẫn dắt người nghe đi lạc khỏi lẽ thật của Thiên Chúa, là Thánh Kinh. Hơn bao giờ hết, con dân Chúa cần ghi nhớ những lời sau đây mà tránh xa tất cả các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa, được gọi chung là Cơ-đốc Giáo (Christianity):

Vì những kẻ như vậy {là} những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, vì chính Sa-tan giả dạng thành thiên sứ sáng láng. Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó giả dạng như những người giúp việc công bình. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ xứng với việc làm của chúng nó.” (II Cô-rinh-tô 11:13-15).

Nhiều người ngày nay trầm trồ trước những “phép lạ” do những tôi tớ của Sa-tan mạo danh Chúa làm ra, tiếp tay phổ biến tuyên truyền cho chúng bằng cách share tin tức về những “phép lạ” ấy trên trang mạng xã hội của mình. Họ không nhớ lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 7:15-23. Đặc biệt là trong câu 23, Đức Chúa Jesus Christ đã gọi những kẻ từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ, là những kẻ làm ác; Ngài không biết họ bao giờ. Nghĩa là, họ chưa bao giờ là chiên của Chúa, dù họ nhân danh Chúa làm ra nhiều việc vĩ đại, bởi vì Chúa biết chiên của Chúa:

Ta là Người Chăn Hiền Lành, Ta biết {chiên} của Ta, và {chiên} của Ta biết Ta…” (Giăng 10:14).

Vào thời bấy giờ, tại Cô-lô-se có những người đã tin nhận Tin Lành nhưng lại tiếp nhận từ các tín ngưỡng và tôn giáo của thế gian giáo lý về sự thờ lạy các thiên sứ, giáo lý về sự loài người có thể đạt được sự cứu rỗi qua trí thức và sự bố thí. Họ phổ biến các ngoại giáo ấy trong Hội Thánh. Họ khoe khoang sự hiểu biết của họ về bản thể và các phẩm trật của các thiên sứ, về sự hiểu biết những điều sâu nhiệm trong cõi thuộc linh. Đức Chúa Jesus Christ gọi đó là sự “biết những điều sâu thẳm của Sa-tan” (Khải Huyền 2:24); bởi vì đó là sự lường gạt của Sa-tan qua các ảo giác. Ngày nay, hình thức nổi bật nhất của Tri Thức Luận hoặc Ngộ Giáo (Gnosticism) chính là “Thiền”. Những người ngồi thiền xưng nhận rằng họ đạt được sự thông biết sâu nhiệm trong thế giới thuộc linh, thấy được và vào được những “cảnh trời mầu nhiệm”. Trong phong trào Ân Tứ Ngũ Tuần của Cơ-đốc Giáo thì là sự được thấy “khải tượng” về Chúa, về thiên đàng và hỏa ngục; mà chi tiết của những “khải tượng” ấy lại không đúng với Thánh Kinh.

Bước vào những sự chẳng xem thấy” có nghĩa là sống theo những sự dạy dỗ của tà giáo và ngoại giáo. Những sự không thể nhìn thấy bằng con mắt xác thịt lẫn con mắt thuộc linh. Con dân Chúa không nhìn thấy lẽ thật của Thánh Kinh bằng con mắt xác thịt nhưng bằng con mắt thuộc linh, dẫn đến đức tin vào Thiên Chúa và Lời của Thiên Chúa. Con mắt thuộc linh chính là sự tri thức, tức là sự hiểu biết do chính Thiên Chúa ban cho, hoàn toàn khác với học thức và trí thức dựa trên học thức không đúng với Thánh Kinh, dựa trên sự tu tập theo các pháp môn của ngoại giáo.

Những người khoe khoang sự trí thức của mình về thuộc linh bởi sự học tập và suy luận theo tà giáo và ngoại giáo, theo những ý tưởng thần học nghịch Thánh Kinh của các giáo hội, chỉ là những kẻ bởi xác thịt mà kiêu ngạo cách vô ích. Kiêu ngạo vô ích là kiêu ngạo mà chẳng được ích lợi gì. Nói như thế không có nghĩa là có sự kiêu ngạo đem lại ích lợi, mà chỉ là cách nói để nhấn mạnh đến tính hư không của sự kiêu ngạo.

19 không nắm giữ đầu, từ {đầu} đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.

Động từ “nắm giữ” được dùng trong câu 19 trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: hai tay nắm chặt lấy, không buông ra. Danh từ “đầu” được dùng để chỉ về Đức Chúa Jesus Christ, là đầu của Hội Thánh. Con dân Chúa cần nắm chặt lấy Đấng Christ. Bởi Đức Chúa Jesus Christ và từ nơi chính Ngài mà mọi người trong Hội Thánh tức là các chi thể trong thân thể của Ngài được liên kết với nhau thành một, và được nuôi dưỡng bởi Ngài. “Các khớp” là những sự thông công, tương giao giữa các chi thể với nhau. “Các dây chằng” là những sự yêu thương các chi thể dành cho nhau. Hội Thánh được Đức Chúa Trời làm cho lớn lên (I Cô-rinh-tô 3:6-7) bằng cách ban đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời qua sự quan phòng của Ngài (Ê-phê-sô 1:3).

20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định –

21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,

22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến – theo các điều răn và giáo lý của loài người?

Những quy định: “ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ” vừa có ý nói đến những điều luật hình bóng liên quan đến sự ăn uống trong các điều luật thời Cựu Ước, như điều luật cấm ăn các thức ăn bị cho là không tinh sạch, mà cũng vừa có ý nói đến những lề thói kiêng cữ trong thế gian. Con dân Chúa đã chết với Đấng Christ tức là đã chết luôn các thói quen theo thế gian. Dù con dân Chúa vẫn sống giữa thế gian, nhưng họ là những tạo vật mới sống theo thần trí mới:

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Họ không còn bị nô lệ cho các lề thói của thế gian (Ga-la-ti 4:3-10). Họ sống theo Lời Chúa chứ không sống theo các lề thói của thế gian, tức là các điều răn và giáo lý của loài người. Thế nhưng, ngày nay có hơn hai tỷ người xưng nhận mình là con dân Thiên Chúa, môn đồ của Đấng Christ, nhưng lại sống theo các lề thói của thế gian, theo các truyền thống và sự giảng dạy của các giáo hội, mà bỏ đi các điều răn của Đức Chúa Trời. Thậm chí, một trong các tôn giáo lớn mang danh Chúa cấm đoán các tu sĩ của họ không được kết hôn, bất kể Lời Chúa dạy cách rõ ràng:

Nhưng để tránh sự tà dâm, thì mỗi người đàn ông có vợ cho mình và mỗi người đàn bà có chồng cho mình.” (I Cô-rinh-tô 7:2).

Vài tôn giáo khác thì cấm con dân Chúa không được ăn các thức ăn bị xem là không tinh sạch trong thời Cựu Ước. Các tôn giáo ấy đã làm ứng nghiệm lời này:

Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, có những kẻ sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ. Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho lương tâm của chúng chai lì. Chúng sẽ cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai có lòng tin và biết lẽ thật, nhận lấy sau khi cảm tạ. Mọi vật thọ tạo của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh sau khi cảm tạ. Vì nó được nên thánh bởi Lời Thiên Chúa và lời khẩn nguyện.” (I Ti-mô-thê 4:1-5).

Mọi vật thọ tạo” trong câu 4 theo văn mạch là nói đến mọi thức ăn được đều do Thiên Chúa tạo ra, cho nên, chúng là tốt lành. Khẩn nguyện là lời cầu xin tha thiết, chân thành dâng lên Chúa. Con dân Chúa thưa với Chúa cách đầy lòng biết ơn và xin Chúa thánh hóa các thức ăn, thức uống trước khi ăn và uống. Trong các bữa ăn chính con dân Chúa nên cầu nguyện thành lời. Những khi ăn uống lót lòng hoặc giải khát thì có thể thầm nguyện trong lòng lời cảm tạ Chúa.

23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Các lề thói của thế gian, các truyền thống của các giáo hội, đều có lý và đều khôn sáng theo tiêu chuẩn của thế gian và tiêu chuẩn của các tôn giáo do loài người lập ra. Nhưng các tiêu chuẩn ấy chỉ là bởi ý riêng của loài người, khiến cho người vâng theo trở nên khiêm nhường và khắc khổ với thân thể của mình, nhưng chúng không giúp ích gì cho sự nuôi dưỡng thân thể xác thịt, không thỏa mãn được nhu cầu bổ dưỡng của thân thể xác thịt.

Thân thể xác thịt của chúng ta có những nhu cầu chính đáng, như đói thì phải được ăn, khát thì phải được uống… Nếu vì tuân theo các lề thói của thế gian và các truyền thống của giáo hội mà kiêng cữ sự ăn uống thì sẽ không giúp ích gì, vì không thỏa mãn cho các nhu cầu chính đáng của thân thể xác thịt. Không thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của xác thịt sẽ dẫn đến sự đau ốm, bệnh tật, và như vậy là phạm tội hủy hoại đền thờ của Thiên Chúa.

Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.” (I Cô-rinh-tô 3:16-17).

Có thể nói 99% sự thờ phượng Chúa trong Cơ-đốc Giáo là sự thờ phượng theo ý riêng của loài người, không phải là sự thờ phượng trong thần trí và trong lẽ thật (Giăng 4:23-24). Con dân chân thật của Chúa cần phải tránh xa mọi lề thói của thế gian và mọi truyền thống nghịch Thánh Kinh của các giáo hội.

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh, để chúng ta có nền tảng vững chắc cho đức tin của chúng ta. Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, là Cứu Chúa của chúng ta và là Đấng kết hiệp chúng ta làm một trong Ngài, nuôi dưỡng chúng ta bằng lẽ thật của Lời Hằng Sống. Cảm tạ Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật. Ngài luôn giúp cho chúng ta hiểu biết sâu nhiệm Lời Hằng Sống và dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật.

Chúng ta hãy siêng năng và hết lòng, đọc, suy ngẫm ngày đêm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, tức là Thánh Kinh, và cẩn thận làm theo, để được sự khôn sáng và thịnh vượng. Trên hết là chúng ta được vui thỏa trong sự có tri thức và trí thức về Lời Chúa, và được đẹp lòng Thiên Chúa.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. A-men!

 

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
11/03/2017

Ghi Chú

Thánh Ca: “Thế Nhân Ơi! Mau Về Bên Chúa!”
http://thanhca.timhieutinlanh.net/the-nhan-oi-mau-ve-ben-chua/