2,512 views

Chú Giải Cô-lô-se 3:1-11

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Cô-lô-se 3:1-11
Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

 1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên {trời}, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.

2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên (trời), thay vì những sự ở trên đất;

3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

4 Khi nào Đấng Christ, {là} sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, {là} những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.

6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.

8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.

9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,

10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới vào trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy.

11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNTIzNzkwNzBf/9051030_Colose_3_1-11.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/co-lo-se-3_1-11
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/397p45wk77oy7fs/9051030_Colose_3_1-11.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

 

Trong tất cả các thư tín của Phao-lô, ngoại trừ thư Phi-lê-môn, không một thư nào mà ông không nhắc nhở con dân Chúa về nếp sống mới trong Đức Chúa Jesus Christ. Lý do rất là dễ hiểu, bởi vì kế tiếp những điều con dân Chúa cần phải hiểu biết về sự cứu rỗi trong Đấng Christ, thì sự hiểu biết về nếp sống mới trong Đấng Christ là điều thiết thực, vì con dân Chúa sống mỗi ngày trong nếp sống mới.

Trong suốt đoạn 1 và 2 của thư Cô-lô-se, Phao-lô lần lượt: nói về sự kết quả của Tin Lành trong những ai thật lòng tin nhận Tin Lành (1:1-14); xác nhận Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa thành người và là Đấng đứng đầu trong mọi sự (1:15-20); giãi bày sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh (1:21-29); dạy về cuộc tranh đấu lớn của Hội Thánh và sự bước đi trong Đấng Christ (2:1-7); tái xác nhận thần tính của Đấng Christ để chứng minh sự cứu rỗi trong Đấng Christ là trọn vẹn (2:8-15); giải thích rõ sự qua đi của những điều luật hình bóng trong luật pháp của Đức Chúa Trời và cảnh giác con dân Chúa trước các giáo sư giả (2:16-23). Bắt đầu từ đoạn 3 cho đến 4:6, Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa hãy sống nếp sống mới trong Đấng Christ một cách thực dụng; tức là sống sao cho đúng với Lời Chúa để được phước trong đời này lẫn đời sau, đồng thời đem phước đến cho những người khác.

Cô-lô-se 3:1-11 Nói về sự con dân Chúa đã chết đi con người cũ, tức là bản tính tội lỗi và đã được sống lại với Đấng Christ, tức là được tái sinh, được tái tạo dựng thành một người mới giống như Thiên Chúa (Ê-phê-sô 4:24); và nói về sự con dân Chúa là một trong Đức Chúa Jesus Christ, hoàn toàn không có sự kỳ thị nào trong Hội Thánh. Đó là phẩm chất và đặc tính của người mới và của Hội Thánh.

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên {trời}, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.

2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên (trời), thay vì những sự ở trên đất;

3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Phao-lô biết chắc con dân Chúa tại Cô-lô-se là những người đã được sống lại với Đấng Christ, vì trong Cô-lô-se 1:3-8 ông đã cảm tạ Chúa về đức tin và tình yêu của họ. Nhưng ở đây ông dùng cách nói giả định: “Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ…” bởi vì cách nói giả định được dùng để nhấn mạnh đến điều ắt phải xảy ra khi sự giả định là sự thật. Tương tự như vậy là cách nói giả định trong Cô-lô-se 2:20: “Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian…”

Nói cách khác, Phao-lô muốn nhấn mạnh rằng: “ các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, hãy nghĩ đến những sự ở trên trời.”

Ở trên trời” là ở nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Ngồi bên phải Đức Chúa Trời là đồng cai trị với Đức Chúa Trời. Vậy, những sự ở trên trời là những sự thuộc về ý muốn của Đức Chúa Trời, được thi hành và quản trị bởi Đức Chúa Jesus Christ, được kết quả và bảo tồn bởi Đức Thánh Linh, và là tất cả những gì đã được tiên tri, đã được bày tỏ trong Thánh Kinh. Muốn tìm và nghĩ đến những sự ở trên trời thì phải chuyên tâm đọc và suy ngẫm Lời Chúa, để được Đức Thánh Linh dắt vào trong mọi lẽ thật về mọi điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân của Ngài.

Câu 2 không có nghĩa là con dân Chúa không cần hoặc không nên quan tâm đến những sự ở trên đất, mà là, tất cả những sự chúng ta làm ra trên đất phải được đặt trong tiêu chuẩn và mục đích của thiên đàng thay vì tiêu chuẩn và mục đích của thế gian. Điều đó có nghĩa là: Mọi sự chúng ta làm ra trong cuộc đời này đều vì sự vinh quang của Thiên Chúa như I Cô-rinh-tô 10:31 đã dạy:

Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.”

Mà những việc làm vì sự vinh quang của Thiên Chúa thì luôn là những việc có ích và gây dựng:

Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều gây dựng.” (I Cô-rinh-tô 10:23).

Và mỗi con dân Chúa phải hết lòng làm như làm cho Chúa:

Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.” (Cô-lô-se 3:23).

Giả sử như đối với sự đi làm việc kiếm sống mỗi ngày, người thế gian sẽ ưu tiên chọn việc làm có lương cao, hợp sở thích, để cuộc sống vật chất được dư dật và thoải mái. Đó là sự chọn việc làm theo tiêu chuẩn và mục đích của thế gian. Nhưng con dân chân thật của Chúa thì sẽ ưu tiên chọn việc làm nào không nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, cho dù lương thấp và không hợp sở thích của mình, chỉ cần mình không phạm tội và gia đình có đủ ăn, đủ mặc. Đó là sự chọn việc làm theo tiêu chuẩn và mục đích của thiên đàng.

Người thế gian dù có việc làm lương cao và hợp sở thích vẫn có thể chỉ làm cho xong việc chứ không hết lòng mà làm. Con dân Chúa, dù việc làm như thế nào thì cũng luôn làm việc trong tinh thần làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người, luôn hết lòng, hết sức, sao cho việc làm đạt được kết quả tốt nhất.

Vì các anh chị em đã chết…” vừa có nghĩa là đã chết bản tính tội lỗi, vừa có nghĩa là đã chết đối với những sự thuộc về thế gian.

Bản tính tội lỗi của loài người đã bị đóng đinh và chết trên thập tự giá với Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ chết vì gánh thay hình phạt cho sự phạm tội của toàn thể nhân loại nhưng Ngài cũng cùng lúc mang lấy bản tính tội lỗi của loài người trong thân thể xác thịt của Ngài. Khi Ngài chết, hình phạt của tội lỗi được thi hành hoàn tất nhưng bản tính tội của loài người cũng bị tiêu diệt. Vì thế, bất cứ ai thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì lập tức người ấy vừa được tha tội bởi Đức Chúa Trời, vừa được làm cho sạch bản tính tội bởi máu của Đức Chúa Jesus Christ, vừa được tái sinh thành một người mới với trí mới và lòng mới có ghi chép luật pháp của Thiên Chúa (Hê-bơ-rơ 8:10; 10:16), đồng thời được ban cho đầy dẫy thánh linh, tức là năng lực của Thiên Chúa để sống đúng theo Lời Chúa.

Người thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là người hội đủ ba điều sau đây:

  • Ăn năn: Tức là công nhận mình có tội trước Thiên Chúa vì đã vi phạm các điều răn của Thiên Chúa; hối tiếc vì đã phạm tội, chán ghét tội, tha thiết muốn sống một đời sống không phạm tội.

  • Tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

  • Hết lòng sống thánh khiết theo ý muốn của Thiên Chúa như đã được giãi bày trong Thánh Kinh.

Có nhiều người nhận biết mình có tội, tin rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết vì sự phạm tội của mình để cứu rỗi mình, nhưng họ vẫn không chịu đồng chết với Đức Chúa Jesus Christ bản ngã cũ tội lỗi của họ. Miệng họ xưng nhận rằng họ là con dân của Chúa nhưng họ vẫn sống theo ý riêng của mình, chìu theo bản tính kiêu ngạo, tham lam, và tà dâm của con người cũ, dẫn đến sự dối trá, giả hình và bao nhiêu tội lỗi khác, làm tổn thương chính bản thân họ và Hội Thánh.

Sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” có nghĩa là: Con dân Chúa không còn sống bởi sức sống cũ, không còn sống cho mình, nhưng sống bởi sức sống mới của Thiên Chúa và sống cho Thiên Chúa. Sự sống của con dân Chúa là một với sự sống của Đức Chúa Jesus Christ, vì con dân Chúa đã trở thành thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Cùng với Đức Chúa Jesus Christ, con dân Chúa ở trong Đức Chúa Trời. Nghĩa là, qua Đức Chúa Jesus Christ mà con dân Chúa được hiệp một với Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Jesus Christ hiệp một với Đức Chúa Trời (Giăng 17:21).

Sự sống của con dân Chúa được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời còn có nghĩa là: Thế gian nhìn vào con dân Chúa sẽ thấy họ không còn sống theo các tiêu chuẩn của thế gian, không còn sống cho các mục đích thuộc về thế gian, mà chỉ thấy họ sống theo các tiêu chuẩn của thiên đàng và sống cho các mục đích của thiên đàng, như đã được giãi bày trong Thánh Kinh.

Sau cùng, sự sống của con dân Chúa được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời còn có nghĩa là: Sự thực hữu của họ là an toàn và phước hạnh trong Đức Chúa Trời. Mọi đau khổ, tủi nhục, và ngay cả sự chết trong thế gian chỉ là những thử thách Thiên Chúa cho phép xảy ra, để khiến họ nên trọn vẹn theo ý định của Đức Chúa Trời.

4 Khi nào Đấng Christ, {là} sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Đấng Christ là sự sống của chúng ta, những người tin nhận Ngài, thuộc về Ngài, được dựng nên mới trong Ngài, vì chúng ta đã nên một với Ngài; Ngài cai trị chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta như Cô-lô-se 2:19 đã nói. Chúng ta sống bằng sự sống của Ngài và sống để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.” (Rô-ma 14:7-8).

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự {sống} ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).

Mục đích sau cùng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là để chúng ta nên trọn vẹn như chính Đức Chúa Trời là trọn vẹn, để chúng ta hoàn toàn hiệp một với Thiên Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ cả tâm thần, linh hồn, và xác thịt. Hiện tại, chúng ta đã hiệp một với Đấng Christ trong tâm thần và linh hồn; chúng ta đang học tập cai trị thân thể xác thịt của mình, bắt phục nó, để một ngày kia, thân thể xác thịt của chúng ta cũng được hiệp một cách mầu nhiệm với Đấng Christ.

Vì tâm thần chúng ta đã hiệp một với Đấng Christ nên chúng ta mới nhận biết Thiên Chúa và có tri thức về Thiên Chúa ngày càng hơn qua sự tương giao và thông công với Thiên Chúa, qua sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Thánh Kinh gọi đó là sự có thần trí của Đấng Christ, tức thần trí của Thiên Chúa, vì Đấng Christ chính là Thiên Chúa:

Nhưng các anh chị em không theo xác thịt mà theo tâm thần, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” (Rô-ma 8:9).

Vì linh hồn chúng ta đã hiệp một với Đấng Christ nên chúng ta không còn hướng về thế gian, không còn hướng về những sự ở trên đất, mà chúng ta luôn hướng về Thiên Chúa và những sự thuộc về Thiên Chúa, là những sự ở trên trời. Chúng ta luôn phấn đấu để trở nên trọn vẹn như Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời không chỉ là không có điều ác mà còn là ý chí ghét điều ác và sự đầy dẫy năng lực để thắng điều ác. Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta năng lực thắng điều ác, việc còn lại là chúng ta có ý chí ghét điều ác, tức là tội lỗi, và dùng năng lực Chúa ban để thắng điều ác hay không. Nếu có, thì chúng ta đang ở trong tiến trình trở nên giống như Đấng Christ và trọn vẹn như Đức Chúa Trời là trọn vẹn (Ma-thi-ơ 5:48; Rô-ma 8:29).

Một ngày kía, không còn bao lâu nữa, thân thể xác thịt của chúng ta sẽ được biến hóa vinh quang trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra để đem Hội Thánh vào thiên đàng. Thân thể xác thịt vinh quang của chúng ta sẽ được hiệp một với thân thể xác thịt vinh quang của Đấng Christ trong Lễ Cưới Chiên Con, như đã tiên tri trong Khải Huyền 19:7-9. Khi đó, chúng ta hoàn toàn hiệp một với Thiên Chúa qua Đấng Christ, từ tâm thần, linh hồn, cho đến xác thịt.

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, {là} những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.

Động từ “làm chết” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là làm cho không còn có thể hoạt động được; thí dụ: làm cho cánh tay bị tê liệt, không còn cảm giác và không còn có thể hoạt động. Những sự ưa thích tội lỗi của thân thể xác thịt như là các chi thể của con người cũ, mà con dân Chúa cần phải làm cho chúng bị tê liệt, không thể hoạt động được.

Để được cùng hiện ra trong sự vinh quang với Đấng Christ trong ngày Đấng Christ hiện ra để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, chúng ta phải thật sự chết đi con người cũ để sống một con người mới trong Đấng Christ.

Có rất nhiều người thật lòng ăn năn tội, thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và thật lòng muốn sống theo Lời Chúa. Thế nhưng, họ không có quyết tâm ghét tội, không có quyết tâm cắt đứt những phương tiện cám dỗ họ phạm tội. Lời phán của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 5:29-30 vừa có nghĩa đen vừa có nghĩa bóng:

Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, thì hãy móc mà quăng nó cho xa khỏi ngươi; vì có ích cho ngươi hơn khi một phần thân thể ngươi bị hư, mà cả thân thể sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục. Và nếu tay phải ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa khỏi ngươi; vì có ích cho ngươi hơn khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.”

Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đặc biệt nêu ra các phương diện phạm tội điển hình vẫn thường xảy ra trong Hội Thánh. Đó là: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam.

Tà dâm là tội thường bị vi phạm nhất theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Theo nghĩa đen, tà dâm là sự thỏa mãn nhu cầu tính dục ngoài quan hệ hôn nhân. Theo nghĩa bóng, tà dâm là sự yêu thích hoặc thờ lạy bất cứ ai hay sự gì hơn Thiên Chúa.

Về sự tà dâm theo nghĩa đen, con dân Chúa phải hết sức kỷ luật thân thể xác thịt của mình bằng cách: vừa siêng năng tắm rửa sạch sẽ, tập thể dục, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, vừa tránh xa tất cả những phương tiện, cơ hội cám dỗ mình phạm tội tà dâm. Con dân Chúa tuyệt đối đem tất cả những hình ảnh, sách báo có tính cám dỗ phạm tội tà dâm ra khỏi nhà của mình, xóa khỏi các máy vi tính và điện thoại của mình, kể cả những hình ảnh người mẫu, diễn viên mặc quần áo tắm, có thể khiêu gợi sự ham muốn tà dâm. Hãy thay thế nhóm chữ “một người nữ đồng trinh” trong câu nói sau đây của Gióp bằng bất cứ những gì có thể cám dỗ mình phạm tội tà dâm, và áp dụng câu ấy vào cuộc sống mỗi ngày:

Tôi đã có lập giao ước với mắt tôi. Vậy, làm sao tôi có thể tư tưởng đến một người nữ đồng trinh?” (Gióp 31:1).

Động từ “tư tưởng” được dùng trong câu nói của Gióp chính là động từ diễn tả sự tưởng tượng ra các hành vi tội lỗi mà một người muốn làm. Đó cũng chính là sự “ham muốn” mà Đức Chúa Jesus Christ đã nói đến trong Ma-thi-ơ 5:28:

Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.”

Ngoài việc tránh xa và đem ra khỏi đời sống chúng ta những hình ảnh, phương tiện cám dỗ chúng ta phạm tội tà dâm, chúng ta còn phải nhân danh Chúa để xua đuổi ma quỷ khi chúng đến gần cám dỗ chúng ta phạm tội, nhân danh Chúa để trục xuất những ý tưởng tội lỗi ra khỏi tâm trí của chúng ta; và kêu cầu danh Chúa, xin Ngài cứu chúng ta ra khỏi sự phạm tội. Con dân Chúa cũng nên kết hôn để tránh sự phạm tội tà dâm:

Nhưng để tránh sự tà dâm, thì mỗi người đàn ông có vợ cho mình và mỗi người đàn bà có chồng cho mình.” (I Cô-rinh-tô 7:2).

Về sự tà dâm theo nghĩa bóng, con dân Chúa phải luôn hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, vì khi chúng ta phạm bất cứ một điều răn nào thì chúng ta đã đặt chính mình lên trên Chúa, chọn làm theo ý riêng của mình thay vì làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Khi chúng ta phạm các điều răn của Thiên Chúa là chúng ta chọn thỏa mãn các nhu cầu và sự ưa thích của chúng ta trong tội lỗi thay vì chọn thoả mãn chúng trong thánh ý của Thiên Chúa.

Ô uế vừa có nghĩa là sự không vệ sinh, không sạch sẽ của thân thể xác thịt, vừa có nghĩa là sự phạm tội hoặc thông công với người phạm tội.

Thân thể xác thịt của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 3:16-17; 6:19). Nếu chúng ta không giữ cho thân thể của chúng ta được tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày thì chúng ta phạm tội làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa. Nếu chúng ta dùng các chất độc hại cho cơ thể như hút thuốc lá, dùng các chất ma túy, nghiện rượu… thì chúng ta vừa phạm tội làm ô uế, vừa phạm tội phá hủy đền thờ của Thiên Chúa.

Khi chúng ta phạm bất cứ tội gì thì chúng ta cũng cùng lúc làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa là thân thể của chúng ta.

Nếu trong Hội Thánh có người nào phạm tội mà không ăn năn thì chúng ta phải dứt thông công với người ấy. Nếu chúng ta tiếp tục thông công với người ấy, thì chúng ta tự làm ô uế chính mình. Chúng ta đối xử với người bị dứt thông công như chúng ta đối xử với người không tin Chúa, nghĩa là chúng ta vẫn có thể chào hỏi và giao tiếp với họ như với một người không tin Chúa. Riêng đối với người bị dứt thông công vì theo tà giáo thì chúng ta không được chào hỏi, không mời họ vào nhà và không vào nơi sinh hoạt của họ (Tít 3:10; II Giăng câu 9-10).

Có những vật không làm cho chúng ta bị ô uế về thể xác khi chúng ta rờ đụng đến chúng, nhưng nếu chúng ta tiếp nhận chúng thì chúng ta bị ô uế về thuộc linh, thí dụ: những tranh ảnh, sách báo khiêu dâm, bói toán, những loại lịch liệt kê ngày tốt ngày xấu theo mê tín dị đoan, những hình tượng tà thần, và ngay cả những hình gọi là “hình Chúa”.

Ngoài ra, con dân Chúa cũng không làm cho ngày Sa-bát của Chúa bị ô uế, bằng cách vâng giữ ngày Sa-bát:

Phước cho người nào làm điều đó, và con người cầm vững, giữ ngày Sa-bát, không làm ô uế {nó}, giữ tay mình không làm một điều ác nào!” (Ê-sai 56:2).

Các con của người ngoại, họ tự kết hiệp cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, để phụng sự Ngài, để yêu danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, để làm các tôi tớ của Ngài, {là} tất cả những người giữ ngày Sa-bát không làm ô uế {nó}, và giữ lời giao ước của Ta…” (Ê-sai 56:6).

Tình cảm xấu xa là tất cả những sự ưa thích nào nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, từ sự ưa thích tà dâm, đến sự ưa thích những thú vui tội lỗi nào khác. Đặc biệt ngày nay, loài người tìm cách hợp pháp hóa sự đàn ông muốn thoả mãn tính dục với đàn ông, đàn bà muốn thỏa mãn tính dục với đàn bà bằng cách đặt ra luật cho phép hôn nhân đồng giới tính. Tình cảm xấu xa còn là tình yêu dành cho bất cứ ai hơn là cho Chúa, vì người mình yêu mà sẵn sàng vi phạm các điều răn của Chúa.

Tham muốn độc ác là sự ưa thích và muốn chiếm lấy bất cứ điều gì thuộc về người khác, hoặc bất cứ điều gì mình không được phép. Sự tham muốn ăn trái cây cấm của Ê-va là một sự tham muốn độc ác. Những sự tham muốn bị cấm trong điều răn thứ mười là những sự tham muốn độc ác.

Tham lam là muốn có hơn nhu cầu của mình. Sự tham lam bất cứ điều gì trong cuộc sống cũng sẽ dẫn đến sự tham tiền bạc, bởi vì, “có tiền bạc thì ứng cho mọi sự” (Truyền Đạo 10:19). Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Lời Chúa đã phán dạy chúng ta cách rõ ràng trong I Ti-mô-thê 6:6-10:

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

8 Như vậy, được có ăn, có mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có, thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, {rơi vào} nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.

10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Ngay cả khi đời sống của chúng ta bị thiếu thốn, chúng ta cũng không nên tham tiền bạc; vì đó là sự thử thách Chúa cho phép xảy đến với chúng ta. Chúng ta chỉ cần vững tin nơi Thiên Chúa, dâng trình mọi nhu cầu, mọi nan đề của mình lên Thiên Chúa, và cảm tạ Ngài bất cứ những gì Ngài cho phép xảy đến trong đời sống của chúng ta. Hãy luôn theo gương đức tin của ông Gióp, để có thể nói như ông: “Mặc dù xảy đến cho tôi điều gì, dù Chúa giết tôi, tôi cũng vẫn tin cậy nơi Ngài!” (Gióp 13:13, 15).

6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Những sự ấy” là những sự được nói đến trong câu 5: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam. Cơn giận của Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự hình phạt Ngài giáng xuống trên những kẻ sống trong tội. “Những con cái không vâng phục” là những người đã tin nhận Tin Lành, đã được làm con của Đức Chúa Trời mà vẫn sống trong tội, sống nếp sống mà Phao-lô gọi là “thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ”, không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa (Phi-líp 3:18). Chính vì thế mà họ bị Đức Chúa Trời sửa phạt như đã nói trong I Cô-rinh-tô 11:27-32:

27 Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và máu của Chúa.

28 Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy;

29 vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén ấy cách không xứng đáng, thì ăn uống sự hình phạt cho mình.

30 Bởi vì cớ đó mà trong các anh chị em có nhiều kẻ yếu đuối, bệnh tật, và có lắm kẻ ngủ!

31 Nếu chúng ta biết tự xét mình, thì chúng ta không bị phán xét.

32 Nhưng khi chúng ta bị phán xét, thì bị Chúa sửa phạt, để cho chúng ta không bị định tội với thế gian.

Mỗi ngày Sa-bát chúng ta nhóm hiệp trong danh Chúa để thông công với nhau và để cùng nhau thờ phượng Chúa, cùng nhau dự Tiệc Thánh, cũng là cơ hội để chúng ta xét mình, xưng tội với Chúa, để chúng ta được tha tội và làm cho sạch tội theo lời hứa của Chúa trong I Giăng 1:9. Không phải chúng ta chờ đến giờ dự Tiệc Thánh mới xét mình và xưng tội, nhưng chúng ta xét mình và xưng tội khi chúng ta bắt đầu bước vào ngày Sa-bát, tức là vào buổi chiều Thứ Sáu. Cũng không phải chúng ta chờ đến ngày Sa-bát dự Tiệc Thánh chung với Hội Thánh khắp nơi mới xét mình và xưng tội. Nhưng chúng ta xét mình và xưng tội ngày hai bận sáng chiều khi chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Thiên Chúa, theo tinh thần của sự dâng tế lễ được ghi chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 29:38-46 và Rô-ma 12:1.

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.

Trong những sự ấy” là trong những sự tội lỗi, như điển hình trong câu 5. Bước đi tức là sống mỗi ngày theo một phong cách nhất định. Khi chúng ta ở trong tội lỗi thì nếp sống của chúng ta là làm ra những sự tội lỗi mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Đây là điều ai cũng biết rõ, vì là kinh nghiệm chung của loài người.

8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.

Bây giờ” là hiện tại ở trong sự cứu rỗi của Tin Lành. Người ở trong sự cứu rỗi của Tin Lành là người đã thật sự ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà ăn năn tội, như đã thường xuyên được giải thích, có nghĩa là hối tiếc vì mình đã phạm tội, chán ghét tội, và quyết tâm từ bỏ tội. Vì thế, người đang ở trong sự cứu rỗi của Tin Lành là người đã từ bỏ những điều tội lỗi. Ai còn đang sống trong những điều tội lỗi, dù chỉ một tội mà thôi, thì người ấy chưa ở trong sự cứu rỗi của Tin Lành, vì người ấy chưa thật sự ăn năn, từ bỏ tội.

Một vài dấu hiệu tiêu biểu cho người đang sống trong tội là: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng!

Sự giận là cơn giận kéo dài còn sự thịnh nộ là cơn giận chỉ bùng lên trong một thời gian ngắn rồi chấm dứt. Chắc chắn là trong chúng ta ai nấy cũng đều kinh nghiệm sự giận và sự thịnh nộ của chính mình hay của người khác.

Sự giận hay sự thịnh nộ có thể phát xuất từ một nguyên cớ chính đáng hoặc không chính đáng. Thí dụ, một người nổi giận khi nhìn thấy sự bất công xảy ra, thì sự giận ấy có nguyên cớ chính đáng. Nhưng nếu một người nổi giận vì mình sai và bị người khác chỉ ra cái sai của mình thì nguyên cớ của sự giận ấy là không chính đáng. Dù là nguyên cớ của sự giận là chính đáng nhưng nếu sự giận dẫn đến sự phạm tội hoặc kéo dài quá một ngày thì đó là điều mà con dân Chúa phải tránh như Ê-phê-sô 4:26 đã dạy:

Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.”

Sự giận hay sự thịnh nộ được nói đến ở đây, trong câu 8, là sự giận và sự thịnh nộ không công chính.

Sự độc ác là sự bất cứ ý tưởng, lời nói, việc làm nào nhằm làm thiệt hại người khác để trả thù, hoặc để hạ người khác xuống, nâng mình lên, hoặc để thu lợi. Chúng ta nên nhớ, ngay đối với kẻ thù của chúng ta, là những người bách hại chúng ta, chúng ta cũng không được đối xử độc ác, mà phải tha thứ, cầu thay, và chúc phước, khi cần thì giúp đỡ (Ma-thi-ơ 5:44; Rô-ma 12:14, 20).

Sự phạm thượng là sự xúc phạm các thẩm quyền Chúa đặt để trên mình, từ trong gia đình, ra đến ngoài xã hội, và đặc biệt là trong Hội Thánh. Như sự con cháu hỗn láo với ông bà cha mẹ, em hỗn láo với anh chị, vợ hỗn láo với chồng, công dân hỗn láo với các viên chức chính quyền, người nhỏ tuổi hỗn láo với người lớn tuổi… Ngoài ra, sự phạm thượng còn là sự vô cớ kêu danh Chúa, như sự “kêu Trời”, sự đem những chức vụ trong Hội Thánh hay những chi tiết trong Thánh Kinh ra làm trò cười. Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh, sự phạm thượng còn bao gồm luôn cả việc vu khống cho người khác làm tổn hại danh tiếng của người khác.

Sự tục tĩu ra từ miệng là bất cứ lời nói nào thô tục theo tiêu chuẩn của thế gian, như những lời nguyền rủa, mắng chửi, chửi thề, và còn là bất cứ lời nói nào ca tụng, tôn vinh tà thần.

9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,

10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới vào trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy.

Một thói quen tội lỗi của con người cũ là sự nói dối. Người ta nói dối để tự vệ, để tự đưa mình lên cao, để gạt người thu lợi, để lấy lòng người, và ngay cả để vui chơi, chọc ghẹo người khác. Lại có hình thức nói dối được gọi là “lời nói dối trắng” để tránh gây bất an hay đau lòng cho người đang cần biết sự thật. Trắng hay đen, nói dối với ý tốt hay ý xấu cũng đều là nói dối, và con dân Chúa phải chừa bỏ sự nói dối.

Người nào còn nói dối là người ấy còn đang sống trong tội, mà còn đang sống trong tội thì chưa có sự cứu rỗi. Có một mục sư tiến sĩ người Việt ở Mỹ viết bài khoe sự ông nói dối để lấy lòng vợ, để làm gương cho các ông chồng trong Hội Thánh. Lại có một nữ giáo sư thần học người Việt ở Mỹ giảng dạy về nếp sống hôn nhân trong Chúa, dạy con dân Chúa nói dối với vợ hay chồng để khiến cho chồng hay vợ được vui. Chúng tôi không biết là vợ của ông mục sư ấy và chồng của nữ giáo sư thần học ấy sau khi nghe xong sự giảng dạy của họ thì sẽ nghĩ gì. Thay vì giảng dạy lẽ thật của Lời Chúa để con dân Chúa làm theo và được thánh hóa, thì họ đã dùng tâm lý học của thế gian để giảng dạy cho con dân Chúa, khiến con dân Chúa bị ô uế, quay về sống trong tội.

Chúng tôi không biết ông mục sư và bà giáo sư thần học ấy, khi giải thích ý nghĩa của Cô-lô-se 3:9 cho con dân Chúa thì họ sẽ giải thích như thế nào về những lời nói dối mà họ khuyên các cặp vợ chồng nói dối với nhau. Có lẽ, họ sẽ không cho đó là nói dối, mà chỉ là “nói khéo”.

Chúng ta cần ghi nhớ rằng: Bất cứ một lời nói nào không đúng với điều chúng ta tin, chúng ta cảm nhận, chúng ta biết, thì đó là lời nói dối. Và Thánh Kinh dạy rõ:

Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và tất cả những kẻ nói dối sẽ có phần của chúng trong hồ đốt với lửa và lưu hoàng. Đó là sự chết thứ nhì.” (Khải Huyền 21:8).

Tội lỗi phải được xưng nhận thì mới được tha thứ (I Giăng 1:9). Dù chỉ một lời nói dối mà không xưng nhận thì chúng ta vẫn không được tha thứ và ma quỷ sẽ dùng đó để tấn công chúng ta, vì tội lỗi của chúng ta làm cho chúng ta bị xa cách Thiên Chúa:

Nhưng ấy là sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi khỏi Thiên Chúa của các ngươi; và những tội lỗi của các ngươi đã che khuất mặt {Ngài} khỏi các ngươi, mà Ngài không nghe {các ngươi nữa}.” (Ê-sai 59:2).

Con dân Chúa đã lột bỏ người cũ và tất cả những việc làm tội lỗi của người cũ, để mặc lấy người mới. Người mới ấy chính là Đấng Christ:

…nhưng các anh chị em hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ, chớ chu cấp cho xác thịt mà làm cho thỏa mãn những sự ham muốn bất chính của nó.” (Rô-ma 13:14).

Vì bất cứ ai trong các anh chị em chịu báp tem vào trong Đấng Christ, thì mặc lấy Đấng Christ.” (Ga-la-ti 3:27).

Mặc lấy Đấng Christ tức là sống như Đấng Christ đã sống trong thân xác loài người.

Được đổi ra mới vào trong sự tri thức theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy” có nghĩa là được đổi ra mới để nhận lãnh tri thức từ Thiên Chúa và được giống như Thiên Chúa. Hiện nay, chúng ta được giống như Thiên Chúa về tâm thần và linh hồn. Trong ngày Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì thân thể xác thịt của chúng ta cũng sẽ giống như thân thể xác thịt của Ngài: vinh quang và bất tử. Chúng ta đã được Thiên Chúa làm cho chúng ta giống như Ngài, việc còn lại là chúng ta có ở lại trong sự đổi mới giống như Thiên Chúa hay không. Ở lại trong sự đổi mới tức là quyết tâm không phạm tội vì bất cứ lý do gì. Nếu có lỡ phạm tội thì phải lập tức ăn năn và xưng tội.

11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Tại đây” tức là trong Hội Thánh của Chúa. Người Hy-lạp tiêu biểu cho tất cả các dân tộc không phải là I-sơ-ra-ên. Người Do-thái là người I-sơ-ra-ên, tuyển dân của Đức Chúa Trời, mà qua dân ấy, Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho nhân loại. Người chịu cắt bì là người ở trong giao ước của Đức Chúa Trời làm ra với Áp-ra-ham, tức là dân I-sơ-ra-ên. Người không chịu cắt bì là những người không ở trong giao ước của Áp-ra-ham, tức là các dân tộc không phải I-sơ-ra-ên. Người dã man là người thuộc các sắc dân kém văn minh. Người Sy-the là một dân tộc kém văn minh sống trong các vùng đất thuộc nước Nga ngày nay. Người nô lệ là những người bị bắt làm phu tù trong chiến tranh và bị đem bán làm nô lệ hoặc những người vì nghèo, tự bán thân làm nô lệ.

Trong Hội Thánh của Chúa mọi người là anh chị em cùng một Cha, là chi thể của cùng một thân, không có sự phân biệt chủng tộc, trình độ văn minh, học thức, địa vị, giai cấp, quyền thế, giàu hay nghèo, già hay trẻ, khoẻ mạnh hay bệnh tật… Ga-la-ti 3:27-29 cũng đã xác nhận lẽ thật này:

Vì bất cứ ai trong các anh chị em chịu báp tem vào trong Đấng Christ, thì mặc lấy Đấng Christ. Chẳng có người Do-thái hoặc người Hy-lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà; vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Jesus. Và nếu các anh chị em thuộc về Đấng Christ, thì các anh chị em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là những người kế tự theo lời hứa.”

Đấng Christ là tất cả và trong tất cả” có nghĩa là: Đức Chúa Jesus Christ là Hội Thánh và Ngài ở trong mỗi người thuộc về Hội Thánh. Vì Hội Thánh là thân thể của Ngài nên Ngài là Hội Thánh. Vì sự sống của Ngài ở trong các chi thể của Hội Thánh nên Ngài ở trong mỗi người thuộc về Hội Thánh. Sự Đức Chúa Jesus Christ ở trong chúng ta được chính Ngài xác nhận và kêu gọi trong Giăng 15:1-7.

Khi chúng ta ở trong Hội Thánh là chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ, như nhánh nho được kết nối với gốc nho. Và khi chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ thì Ngài ở trong chúng ta, như sự sống từ gốc nho tuôn tràn trong nhánh nho.

Đức Chúa Jesus Christ là Hội Thánh, mỗi người trong Hội Thánh là chi thể của Ngài và Ngài ở trong mỗi người, Ngài gọi mỗi người là mẹ và anh chị em của Ngài. Vì thế, trong Hội Thánh không có một sự kỳ thị nào. Hội Thánh thật sự hiệp một thành thân thể của Chúa, mỗi người trong Hội Thánh là chi thể của thân thể Chúa. Chúng ta thật sự là anh chị em cùng Cha ở trong Hội Thánh của Chúa. Vì thế, đừng có ai hiếp đáp anh chị em của mình, đừng có ai vu khống anh chị em của mình, đừng có ai bỏ lơ mà không tiếp trợ, giúp đỡ anh chị em của mình, và cũng đừng có ai bỏ qua mà không giúp sửa lỗi cho anh chị em của mình. Vì khi chúng ta làm bất cứ một điều gì như vậy cho anh chị em của chúng ta trong Hội Thánh, là chúng ta làm cho chính mình.

Nguyện Lời Chúa giúp cho chúng ta hiểu rõ lẽ thật về nếp sống mới trong Chúa và lẽ thật về sự hiệp một của Hội Thánh, để chúng ta sống xứng đáng với ơn cứu chuộc mà Ngài đã ban cho chúng ta.

 

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
18/03/2017

 

Ghi Chú

Karaoke Thánh Ca: “Thiên Chúa là Cha” http://thanhca.timhieutinlanh.net/thien-chua-la-cha/